GADACZ Tadeusz, prof. dr hab.

Udostępnij strone

Filozof, profesor Collegium Civitas, kierownik Katedry Filozofii i Szkoły Filozoficznej Tadeusza Gadacza w Collegium Civitas, redaktor naukowy Encyklopedii PWN, wykładowca m.in. na Hebrew University w Jerozolimie i na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve.

Autor wielu artykułów i opracowań naukowych, m.in.: książki Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Levinasa krytyka Heglowskiej wolności ducha (Kraków 1991), O umiejętności życia (Kraków 2007), O ulotności życia (Warszawa 2008), Historia filozofii XX wieku: nurty (Kraków 2009), „Etyka dobromyślności” (Warszawa 2023) Laureat Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, laureat Nagrody Edukacyjnej Prezydenta m.st. Warszawy dla Najlepszego Nauczyciela Akademickiego 2002 roku, laureat Nagrody „Nowych Książek” za redakcję naukową dziewięciotomowego wydawnictwa Religia. Encyklopedia PWN (Warszawa 2001-2003).