GOŁAWSKA-CRUZ Magdalena

Udostępnij strone

Logopeda medialny, specjalista techniki mowy i emisji głosu, wykładowca, trener biznesu. Absolwentka Wydziału Humanistycznego (filologia polska ze specjalnością logopedyczną), Podyplomowych Studiów Emisji Głosu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Studium Głosu i Wymowy (Gdynia), Retoryki praktycznej i krytyki (Polska Akademia Nauk), Podyplomowego Studium Coachingu (Laboratorium Psychoedukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), Szkoły Trenerów Biznesu (Akademia TROP, Warszawa), Collegium Civitas i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Członek Pacific Voice & Speech Foundation, San Francisco. Prowadzi szkolenia i treningi indywidualne, dotyczące sztuki wystąpień publicznych, autoprezentacji, emisji głosu, techniki mówienia, kultury żywego słowa i radzenia sobie ze stresem. Specjalizuje się w szkoleniach dla dziennikarzy, prezenterów, rzeczników prasowych, menedżerów, biznesmenów, nauczycieli, polityków oraz innych osób, które na co dzień pracują na głosem. Redaktorka książek: Jan Paweł II do artystów, artyści do Jana Pawła II (Lublin 2007), Niezbędnik Polaka mieszkającego we Francji. (Paryż – Lublin 2011). Pasjonatka filmów (m.in. M. Formana, K. Kieślowskiego, G. Tornatore),malarstwa K. Izdebskiego-Cruza, poezji, muzyki klasycznej, operowej, jazzu oraz nart.