GOLDSTEIN Piotr, dr hab.

Udostępnij strone

dr hab. w dyscyplinie nauki fizyczne, fizyk teoretyk, specjalizujący się w całkowalnych modelach matematycznych. Adiunkt w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Prowadził badania na Uniwersytecie Alberta w Edmonton (1987/1988, 2009, 2011) oraz na Uniwersytecie w Montrealu (1989, 1990, 2002, 2003, 2009, 2011). Gościnny wykładowca Uniwersytetu w Vinh (Wietnam) w r. 2005. Autor licznych prac z dziedziny równań optyki nieliniowej i fizyki plazmy oraz całkowalności, opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz małej monografii (z Cao Long Vanem) A Concise Course in Nonlinear Partial Differential Equations (2008). Współautor i recenzent zadań Polsko-Ukraińskiego Konkursu Fizycznego „Lwiątko” (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego w latach 2004-2008) oraz członek komitetu redakcyjnego matematyczno-fizycznego pisma popularnonaukowego „Delta” (1996-2011).