IWIŃSKA Katarzyna, dr

Udostępnij strone

Socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W latach 2013-2024 prorektorka do spraw badań naukowych w Collegium Civitas.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, socjologii życia publicznego i społecznych aspektów ochrony środowiska. Jest współautorką opracowań z zakresu demokracji środowiskowej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz autorką publikacji na temat podmiotowego sprawstwa, partycypacji społecznej i aktywności ekologicznej.

Uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących transformacji energetycznej. Koordynuje projekt PASSION: Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju i Innowacji Społecznych (http://passion.civitas.edu.pl/).

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Iwinska

 

Ostatnie publikacje:

Iwińska, K. & Sałkowska, M. Learning by Doing: The Sociological Approach within Education for a Sustainable Development. „Zoon Politikon” 2020: 11. 1-28. https://www.ejournals.eu/Zoon-Politikon/2020/11-2020/art/16312/

Činčera, J.; Mikusiński, G.; Binka, B.; Calafate, L.; Calheiros, C.; Cardoso, A.; Hedblom, M.; Jones, M.; Koutsouris, A.; Vasconcelos, C.; Iwińska, K. Managing Diversity: The Challenges of Inter-University Cooperation in Sustainability Education. „Sustainability” 2019, 11, 5610. https://doi.org/10.3390/su11205610

Iwińska, K.; Kampas, A.; Longhurst, K. Interactions between Democracy and Environmental Quality: Toward a More Nuanced Understanding. „Sustainability” 2019, 11, 1728. https://doi.org/10.3390/su11061728

Iwińska, K, M. Kraszewska, M. Jones (ed.). 2018. Widening Interdisciplinary Sustainability Education. Collegium Civitas Press. https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/Widening-Interdisciplinary-Sustainability-Education-light.pdf

Iwińska, K., Bukowska, X. (ed.). Śląsk kobiet: tradycja, aktywność i ekologia. Collegium Civitas Press. 2018. https://pl.boell.org/sites/default/files/slask-kobiet.tradycja-aktywnosc-i-ekologia_1.pdf

Iwińska, K, Blicharska, M, M. Tainio, L. Pierotti, A. de Nazalle, Cycling in Warsaw, Poland – perceived enablers and barriers according to cyclists and non-cyclists. “Transportation Research Part A” Volume 113, July 2018, Pages 291-301, ISSN 0965-8564, https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.04.014