JAKUBSKI Krzysztof Jan, dr

Udostępnij strone

Ekonomista, ekspert w zakresie przestępczości komputerowej, wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w przestępczości komputerowej, negatywnych zjawiskach w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwie teleinformatycznym, a także przestępczości związanej z elektronicznymi instrumentami płatniczymi.

W Collegium Civitas prowadzi zajęcia Przestępczość w cyberprzestrzeni.

Funkcjonariusz Policji (1980 – 2004); wykładowca procesu karnego i taktyki dochodzeniowo-śledczej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – Zakład Prawa (1993 – 1995); Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa w Departamencie Bezpieczeństwa i Administracji i Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie (2004 – 2008).

Autor publikacji: Przestępczość komputerowa – zarys problematyki, Prokuratura i Prawo 1996, nr 12, s. 34 – 50; Przestępczość komputerowa: podział, definicja, możliwości jej ścigania i zapobiegania, Postępy kryminalistyki 1997, zeszyt 1,  s. 6 – 43; Komputerowy nośnik informacji jako dokument w polskim procesie karnym, Przegląd Policyjny 1997, nr 3 (47), s. 5 – 18; Rozpowszechnianie pornografii w sieci komputerowej Internet, Prokuratura i Prawo 1997, nr 7–8; Przestępstwa związane z użyciem kart, Prawo Bankowe 1998, nr 2, s. 83 – 92; Wybrane aspekty prawnokarnej ochrony systemu bankowych kart płatniczych [w:] Problemy współczesnej kryminalistyki (red.) E. Gruza i T. Tomaszewski, t. 4, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001, s. 117 – 148; Bezpieczeństwo biznesu – próba zdefiniowania pojęcia [w:] Współczesne dylematy bezpieczeństwa – nowe wyzwania (red.) J. Pięta, B. Purski, WSBiO Warszawa 2011, s. 316-330; Zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie [w:] Służby państwowe, organizacje rządowe i samorządowe wobec zagrożeń współczesności (red.) M. Cupryjak, J. Pilżys, Uniwersytet Szczeciński 2014, s. 221-239; Analiza działań rządowych w zakresie cyberbezpieczeństwa za okres trwania TAPT, [w:] Przestępczość teleinformatyczna 2017 (red.) J. Kosiński, Wyd. WSPol. Szczytno 2018. s. 13-41; Petya’2017. Kierunkowe ataki cybernetyczne, 03.08.2017,  Fundacja Po.Int., https://fundacjapoint.pl/2017/08/petya2017-kierunkowe-ataki-cybernetyczne/.