JEWDOKIMOW Marcin, dr

Udostępnij strone

Dr socjologii, kulturoznawca, absolwent Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN. Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, p.o. kierownik Katedry Kultury XX wieku w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa (WNH UKSW). Autor książek: Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania (2011), Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych (2012, Magdalena Łukasiuk, Marcin Jewdokimow) oraz artykułów naukowych z zakresu zamieszkiwania, klasztorów i pamięci zbiorowej, badań wizualnych oraz edukacji. Zainteresowania badawcze: zamieszkiwanie, religia, klasztory, pamięć zbiorowa, materialność, studia wizualne, edukacja.