KLIMKIEWICZ Sławomir, dr b. amb.

Udostępnij strone

Politolog, dyplomata. Wykładowca Collegium Civitas.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą sposobów rozwiązywania kryzysów i konfliktów międzynarodowych, teorii i praktyki dyplomacji oraz protokołu dyplomatycznego, komunikacji i dialogu międzykulturowego, mediacji i negocjacji oraz zagadnień wielokulturowości, migracji i uchodźstwa.

Jest ekspertem w zakresie sytuacji polityczno-społecznej na Bałkanach i Ameryce Łacińskiej, polityki tureckiej, rozwiązywania sporów i konfliktów międzynarodowych oraz wewnętrznych droga negocjacji i mediacji, problematyki uchodźczej oraz zagadnień związanych z imigracją, adaptacją i integracją migrantów i uchodźców.

Dyrektor Departamentu Informacji i Współpracy Kulturalnej MSZ. Pracownik Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie(OBWE).

W latach 1999-2005 był członkiem kierownictwa misji OBWE w Bośni i Hercegowinie, gdzie zajmował się budowaniem struktury administracyjnej nowego państwa, tworzeniem i działalnością partii politycznych, organizacji społecznych, dialogiem pomiędzy grupami etnicznymi oraz współpracą regionalną. Z ramienia OBWE zrealizował na Bałkanach szereg misji dotyczących sytuacji konfliktowych i kryzysowych.

Był wykładowcą w uniwersytetach: Glasgow, Belfast, Trinity College w Dublinie oraz Caracas.

Kierował polskimi placówkami we Francji, Wenezueli, na Kubie oraz w Algierii.