KONDRAT Marlena, dr

Udostępnij strone

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i finanse uzyskała w 2021 r. na podstawie pracy pt. „Aktywność zawodowa kobiet w województwie podlaskim po 2004 roku i jej kulturowe uwarunkowania” napisanej pod kierunkiem dr hab. Ewy Lisowskiej. Pracownik dydaktyczno-naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi szkolenia z organizacji czasu pracy i efektywnego zarządzania czasem oraz realizuje projekty związane z automatyzacją procesów biznesowych.