KONOPKA Adam

Udostępnij strone

Absolwent stosunków międzynarodowych na UKW w Bydgoszczy, socjologii na UG oraz Filologicznych Studiów Doktoranckich na UG.

Zajmuje się naukowo analizą dyskursu, badając tematy takie, jak regulacja urodzeń w PRL, kryzys migracyjny, polityka ochrony gatunków czy dekomunizacja przestrzeni publicznej.

Prowadził zajęcia dla studentów z zakresu analizy dyskursu oraz społeczeństwa obywatelskiego oraz warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży na różnych etapach edukacji.

Publikował m.in. w „Conservation & Society” i „Studiach Socjologicznych”.

Prywatnie interesuje się muzyką i szerzej popkulturą, filozofią krytyczną i studiami postkolonialnymi, religioznawstwem i historią starożytności i średniowiecza. Na co dzień mieszkaniec Gdyni, spędzający wolny czas na leśnych wędrówkach i zwiedzaniu Kaszub.