KORALEWICZ Jadwiga, prof. dr hab.

Udostępnij strone

Socjolog. Współtwórca i pierwszy rektor Collegium Civitas. Obecnie prezydent uczelni.

Naukowo zajmuje się zagadnieniami mentalności, systemu wartości, postaw i poglądów Polaków w aspekcie porównawczym, historycznym, strukturalnym i międzynarodowym, jak również szkolnictwem wyższym w Polsce i na świecie.

Członkini Rady Naukowej Copenhagen Centre for Peace Research, Executive Committee European Political Science Network oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendystka University of California, Nuffield College, Uppsala University. Prowadziła wykłady gościnne w Columbia University – NY, Lund University, Carleton University – Ottawa, University of Copenhagen, University of Tuebingen, European University Institute – Florence oraz University of Scranton.

Koordynator i uczestnik międzynarodowych projektów badawczych takich jak European Value Survey, Beliefs in Government – Programme of European Science Foundation, Identifying the Basis of Party Competition in Eastern Europe koordynowanego przez Nuffield College (Oxford), European Programme COST A24 – Evolving Social Construction of Threats i wielu innych.

Autorka ponad 50 artykułów naukowych, opublikowanych w pismach fachowych w kraju i za granicą oraz książek: „System wartości i struktura społeczna” (1974), „Crisis and Transition: The Polish Society in the 1980s” (1987), „Społeczeństwo polskie przed kryzysem” (1987), „Autorytaryzm, lęk, konformizm” (1987), „Mentalność Polaków” (wspólnie z Markiem Ziółkowskim, 1990), „The Party System – The Political System – Social Consciousness” ( 1995), „Człowiek człowiekowi człowiekiem” (z Hanną Malewską-Peyre, 1998), „The European Value System” (1999), „Mentalność Polaków” (Warszawa 2003).

Dwukrotna laureatka Nagrody im. Ludwika Krzywickiego za najlepszą książkę socjologiczną roku (1988, 1991), przyznawanej przez Wydział Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk.