KOSIAK Piotr, prof. dr

Udostępnij strone

Full professor of Business Administration, Profesor i habilitant Universität Luzern Institut für Sozialethik ISE. Doświadczony menadżer, filozof i etyk biznesu.

Teolog praktyczny. Master of Laws (LL.M.). Absolwent studiów Doctor of Business Adimistration (DBA) oraz Master of Business Administration (MBA) Przewód i studia habilitacyjne odbył na Uniwersytecie Lucernie w Szwajcarii. Filozof społeczny: ekspert z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, negocjacji, zarządzania kapitałem ludzkim, ekonomii społecznej, polityki społecznej, polityki rodzinnej, religioznawstwa.
Od wielu lat zajmuje się interdyscyplinarnością nauk humanistycznych i społecznych. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania, w tym prawa i ekonomii, zarówno praktyczną jak i teoretyczną, czego potwierdzeniem jest m.in. uprawnienie do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Doradca zarządów. Członek rad nadzorczych. Specjalista od PR, doradca inwestycyjny. CEO firmy edukacyjno-consultingowej Boanerges Usługi Edukacyjne. Założyciel firmy prawniczej Kosiak & Solis. Członek Rady Naukowej Kampinowskiego Parku Narodowego. Członek Centrum Badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Członek Krajowego Komitetu Ekonomii Społecznej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych m.in. Value Marketing in Polen, Piotr Kosiak, 2021, Historia et orbis, Polish decade in the European Union – implications for the potential EU members Introduction, Piotr Kosiak, 2021, Sozialwirtschaft in Begleitung von Emil Wedęl – ein historischer Aspekt, Piotr Kosiak, 2021, Historia et orbis, Rodzina w Polityce Społecznej – spojrzenie Katolickiej Nauki Społecznej, Polityka na rzecz rodzin – Plusy czy Minusy?, Warszawa 2020, 43-59.; Zaangażowanie Kościoła w pomoc społeczną przed i podczas pandemii Koronawirusa na podstawie działalności Caritas Polska, Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa, red. N.G. Pikuła i in., Kraków 2020, 199-213.; The passover of Jesus Christ, Studia Ełckie 19(2017)4, 433-449., Platforma Judeochrześcijańska.