KOSIAK Piotr, dr

Udostępnij strone

Professor of Business Administration Universidad Azteca, Mexico. Master of Laws (LL.M). Doctor of Business Administration (DBA) oraz Master of Business Administration (MBA). W latach 2022-2023 Visting Professor Zhejiang University.

Seminarium habilitacyjne odbył na Uniwersytecie w Lucernie w Szwajcarii. Doświadczony menadżer, filozof i etyk biznesu, teolog praktyczny, filozof społeczny. Ekspert z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, negocjacji, zarządzania kapitałem ludzkim, ekonomii społecznej oraz rynku inwestycyjnego w Polsce i Europie.

Od wielu lat zajmuje się interdyscyplinarnością nauk humanistycznych i społecznych. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania, w tym prawa i ekonomii, zarówno praktyczną jak i teoretyczną. Doradca zarządów. Członek rad nadzorczych. Założyciel firmy edukacyjno- consultingowej Boanerges Usługi Edukacyjne. Przewodniczący rady naukowej przy GIOŚ. Członek Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego. Członek Centrum Badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Krajowego Komitetu Ekonomii Społecznej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.