KRAKOWSKA Katarzyna

Udostępnij strone

Socjolożka. Absolwentka Collegium Civitas.
Asystentka w Instytucie Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego oraz Katedrze Socjologii Collegium Civitas. Opiekunka naukowa Koła Socjologii CC.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą socjologii migracji (w szczególności sytuacji Ukraińców w Polsce), teorii kultury i kapitału kulturowego, antropologii kultury popularnej, a także metodologii jakościowej w badaniach społecznych.

Wybrane publikacje: The Role of Volhynian Massacres in the Building of Narratives about Ukrainians on The Polish Internet. (2018)