KRUKOWSKA Sylwia, dr

Udostępnij strone

Filolog, wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w językoznawstwie i socjolingwistyce, w tym w szczególności: komunikacji interpersonalnej w służbie zdrowia, komunikacji międzykulturowej, komunikacji interpersonalnej, języku i sposobach komunikacji poszczególnych grup społecznych, mniejszości religijnych i subkultur, powstawaniu żargonów zawodowych i specjalistycznych.

Naukowo zajmuje się prowadzeniem badań nad komunikacją interpersonalną w środowisku medycznym oraz komunikacją na drodze lekarz – pacjent; rozwojem języka, w tym zmianami semantycznymi i leksykalnymi zachodzącymi w polskim, angielskim i innych językach europejskich, a także komunikacją interpersonalną i międzykulturową.

W Collegium Civitas prowadzi zajęcia z przedmiotów: Komunikacja interpersonalna, Intercultural communication, Zarządzanie w kulturze coachingowej i mentoring w różnych kulturach.

Autorka książki Łacina jako środek komunikowania treści związanych z osiągnięciami współczesnej myśli technicznej. Łacińskojęzyczne słownictwo z zakresu elektroniki, informatyki i Internetu, wyd. KUBA, Warszawa 2017; rozdziału w monografii: Wpływ motywacji na podejmowanie rehabilitacji u pacjentów niesprawnych ruchowo a znaczenie mediów w promocji zdrowia, Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych. Szkoła Główna Służby Pożarniczej. 2020 oraz artykułów Communicatio medica, czyli specyfika porozumiewania się intermedycznego, Prace Filologiczne, 2019 oraz The ancient Egyptian sources of neurosurgery, Transylvanian Review, 2018.