ŁUKASIEWICZ Piotr Leszek, dr inż., płk rez., b. amb.

Udostępnij strone

Żołnierz i dyplomata. Pełnił w przeszłości funkcje dyplomaty wojskowego i cywilnego w Pakistanie i Afganistanie, gdzie był ostatnim ambasadorem RP przed 2015 rokiem. Uczestniczył w wojnach na Bałkanach, Iraku i Afganistanie. Absolwent cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej, kursu specjalnego w USA oraz studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalizuje się w konfliktach zbrojnych i sytuacji w państwach pogrążonych w kryzysach militarnych. Posiada doświadczenie pracy w sytuacjach kryzysowych, w zwalczaniu terroryzmu oraz rebelii. Prowadził negocjacje oraz relacje z przedstawicielami grup rebelianckich i terrorystycznych.

Jest publicystą i działaczem organizacji pozarządowych, autorem książki „Wojna o państwo” oraz artykułów naukowych i publicystycznych o obronności i relacjach międzynarodowych. Często komentuje również sprawy publiczne w mediach polskich i zagranicznych.