BIELIŃSKA Magdalena

Udostępnij strone

Socjolożka, badaczka społeczna i animatorka kultury. Doktorantka w Instytucie Studiów Politycznych PAN, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w badaniach wykorzystujących techniki jakościowe. Zainteresowania naukowe i badawcze: style życia Polaków, tożsamość w ponowoczesności, struktura społeczna, społeczne mechanizmy kształtowania klasy średniej, aktywność obywatelska, badania nad uczestnictwem w kulturze, stygmatyzacja społeczna uzależnionych, metodologia badań społecznych. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, jest współzałożycielką i wiceprezeską Fundacji „Wiedza Lokalna” oraz współzałożycielką Stowarzyszenia „Niezależna Inicjatywa Kulturalna”.