MAŁOTA Wioletta, dr

Udostępnij strone

Master Mentor i Coach, wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu mentoringu, coachingu i przywództwa, konsultant w zakresie zachowań organizacyjnych, badaczka mentoringu. Doktor nauk ekonomicznych  w  nauce o zarządzaniu. Przedmiotem badania jej pracy doktorskiej była motywacja menedżerów do pełnienia roli mentora w polskich organizacjach.

Doświadczony Executive Coach pracujący z najwyższą kadrą menedżerską. Certyfikowany Trener i Coach „Leadership Performance”, akredytowany przez Institut for Leadership and Management w Wielkiej Brytanii. Certyfikowany Trener Transforming Communication™ i narzędzi psychometrycznych do badania Inteligencji Emocjonalnej Przywódców – Emotional Capital™ w Wielkiej Brytanii oraz PRISM BRAIN MAPPING.
Konsultant w zakresie kultury organizacyjnej dla licznych międzynarodowych korporacji.

Autorka książki „Jak z menedżera stać się przywódcą?” podręcznika dla menedżerów i coachów.
Mówca z zakresu przywództwa, mentoringu i coachingu na międzynarodowych konferencjach (Australia, Indie, Włochy, Polska). Założyciel i prezes Fundacji Polski Instytut Mentoringu.

Ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu (2014 r.), magister ekonomii – ukończyła studia magisterskie na SGH w Warszawie z zakresu marketingu i zarządzania.
Szkoli i konsultuje w języku polskim i angielskim.