MANISZEWSKA Katarzyna, dr

Udostępnij strone

Doktor nauk humanistycznych, magister filologii germańskiej oraz magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, prorektor ds. współpracy z zagranicą w Collegium Civitas. Absolwentka podyplomowych studiów menedżerskich na Wydziale Zarządzania UW oraz studiów podyplomowych w zakresie problematyki zorganizowanej przestępczości i terroryzmu na Wydziale Prawa UW.

Ekspert ds. terroryzmu i członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Od 2010 roku wykładowca Collegium Civitas. W pracy badawczej zajmuje się problematyką związaną z terroryzmem i ekstremizmem politycznym, podejmując zarówno tematy politologiczne, jak i medioznawcze. Autorka książek „Terroryzm a media. Środki masowego przekazu i literatura a rozwój terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec 1968-1998” (Wrocław, 2006), „Pionierzy terroryzmu europejskiego: Frakcja Czerwonej Armii” (Kraków, 2014) oraz licznych publikacji poświęconych m.in. roli mediów i edukacji w przeciwdziałaniu terroryzmowi.

Współpracownik polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, w tym b. Dyrektor Programowy w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, dziennikarz, posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw europejskich zdobyte podczas pracy w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Katarzyna Maniszewska mówi po angielsku, niemiecku, portugalsku i francusku, zna podstawy hiszpańskiego i rosyjskiego. W wolnym czasie podróżuje z plecakiem po świecie i pisze o podróżach.