MARANOWSKI Paweł, dr

Udostępnij strone

Socjolog, analityk, badacz, pracownik naukowy w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, prorektor ds. studenckich Collegium Civitas, koordynator Centrum Analiz Strategicznych Collegium Civitas. Doktor nauk o polityce.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą socjologii polityki, teorii elit, psychologii polityki, socjologii muzyki i administracji publicznej, a także metodologii badań społecznych, badań sondażowych, analizy danych ilościowych.
Członek zarządu i wiceprzewodniczący Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Wybrane doświadczenia badawcze: Integracja czy asymilacja? – przypadek polskich imigrantów w Islandii (2009-2011; badacz); Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce (2012-2013, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013; badacz i analityk); Mediacja z perspektywy Radców Prawnych (2014, Instytut Prawa i Społeczeństwa; badacz, koordynator, analityk); Komunikacja na sali sądowej po reformie Kodeksu Postępowania Cywilnego Prawnych (2014, Instytut Prawa i Społeczeństwa; badacz, koordynator, analityk).

W wolnych chwilach gra na gitarze i czyta książki sci-fi.

Wybrane publikacje:
Polaryzacja światopoglądowa społeczeństwa polskiego a klasy i warstwy społeczne (wraz z A. Przestalskim i P. Ruszkowskim, 2020).
Społeczne światy rządowej elity administracyjnej (2016).
Rola innowacji społecznych w polskich uczelniach (2016).
Elity administracyjne państwa w procesach stanowienia prawa (2015).

Twitter: https://twitter.com/paw_mar