MATUSZEWSKI Paweł, dr hab.

Udostępnij strone

Socjolog, ekspert z zakresu przekonań politycznych, zachowań wyborczych, zachowań w cyberprzestrzeni, cyberpropagandy. Wykładowca akademicki.

Naukowo zajmuje się mechanizmami społecznymi w cyberprzestrzeni, socjologią Internetu, socjologią cyfrową.

Adiunkt w Instytucie Politologii UKSW w Warszawie (2011-2020); kierownik Zakładu Socjologii Polityki w Instytucie Politologii (2014-2020); Kierownik grantu nr 2019/03/X/HS6/00882 Wykorzystanie sieci neuronowych do klasyfikacji przekonań politycznych wyrażanych na Twitterze (2019-2020).

Autor publikacji: Cyberplemiona. Analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 368. (2018); Logika przekonań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, ss. 218. (2017);  Matuszewski Paweł, Walecka Katarzyna, 2019, Media Diet on Facebook During a Political Crisis: The Case of Judicial System Reform in Poland in 2017. “Policy and Internet”,  https://doi.org/10.1002/poi3.221; Matuszewski Paweł, Szabó Gabriella, 2019, Are Echo Chambers Based on Partisanship? Twitter and Political Polarity in Poland and Hungary. “Social Media+Society” 5(2), s. 1-14, https://doi.org/10.1177/2056305119837671; Selective Exposure on Polish Political and News Media Facebook Pages. “Polish Sociological Review” 206(2), s. 177-197, https://doi.org/10.26412/psr206.04; Paweł Ruszkowski, Andrzej Przestalski, Paweł Matuszewski, Zmiana ustrojowa w Polsce w latach 2015-2017 w perspektywie zróżnicowania klasowo-warstwowego, „Przegląd Socjologiczny” Nr 2(67), s. 35-63. (2018); Wykorzystanie mediów informacyjnych w dyskusjach politycznych na Facebooku, „Studia Medioznawcze” Nr 1(72), s. 27-42. Artykuł został przetłumaczony przez wydawcę na język angielski: Paweł Matuszewski, 2018, The use of news media in political discussions on Facebook, „Studia Medioznawcze” Nr 1(72), s. 27-42. (2018); Paweł Matuszewski, Katarzyna Grzybowska-Walecka, 2017, (Nie)świadome decyzje polityczne polskich użytkowników „euandi”. Analiza wyników nawigatora wyborczego do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., „Kwartalnik Naukowy OAP UW <<e-Politykon>>” Nr 25, s. 242-273; Czy można wierzyć sondażom przedwyborczym? Wykorzystanie podejścia bayesowskiego do analizy rozbieżności między wynikami wyborów parlamentarnych w Polsce a danymi z badań, „Studia Socjologiczne” Nr 4(223), s. 253-276 (2016); Techniki redukowania efektu oczekiwań społecznych w pytaniach o frekwencję wyborczą, „Studia Politologiczne” Nr 37/2015, s. 312-333 (2016); Paweł Matuszewski, Katarzyna Grzybowska-Walecka, 2015, Co się podoba internautom w polityce? Kampania prezydencka na Facebooku w Polsce w 2015 r., „Kwartalnik Naukowy OAP UW <<e-Politykon>>” Nr 16, s. 33-56.