MIZIELIŃSKA Joanna, dr hab., prof. CC

Udostępnij strone

W 2009 roku otrzymała w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Wcześniej ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Była stypendystką Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA, gdzie pracowała pod kierunkiem prof. Judith Butler. Prowadziła też badania w Finlandii jako CIMO scholar oraz w Szwecji (grant Centre for Baltic and East European Studies). W latach 2013-2016 była kierowniczką projektu „Rodziny z wyboru w Polsce”, dotyczącego rodzin nieheteroseksualnych. Obecnie wspólnie z dr Agatą Stasińską prowadzi projekt dotyczący wizji starzenia się osób LGBT+ po pięćdziesiątce.

W 2023 roku otrzymała nagrodę im. Stefana Nowaka za badania i prace z dziedziny socjologii płci i studiów queer w Polsce.
Jest autorką wielu publikacji dotyczących problematyki gender studies i queer theory . W 2022 nakładem wydawnictwa Routledge wyszła jej książka Queer Kinship at the Edge?(open access).

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii płci, seksualności, intymności, par i rodzin. Ma również dyplom kociego psychologa i popiera prawa zwierząt. Praktykuje jogę i medytację.