MIZIELIŃSKA Joanna, dr hab.

Udostępnij strone

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii (tytuł otrzymała w 2009 roku w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych). Absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Była stypendystką Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA, gdzie pracowała pod kierunkiem prof. Judith Butler. Prowadziła też badania w Finlandii jako CIMO scholar oraz w Szwecji (grant Centre for Baltic and East European Studies). W latach 2013-2016 była kierowniczką projektu „Rodziny z wyboru w Polsce”, dotyczącego rodzin nieheteroseksualnych.

Jest autorką wielu publikacji dotyczących problematyki gender studies i queer theory. W 2022 nakładem wydawnictwa Routledge wyszła jej książka Queer Kinship at the Edge? (open access).

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii płci, seksualności, intymności, par i rodzin. Ma również dyplom kociego psychologa i popiera prawa zwierząt. Praktykuje jogę i medytację.