NOWACKA Eliza, dr

Udostępnij strone

Doktor nauk społecznych Szkoły Głównej Handlowej  od 2015 roku.  Prodziekan, koordynator kierunku, adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Współzałożycielka  Fundacji Quartet – koordynatorka projektów, odpowiedzialna za  Public Relations w Fundacji (kreowanie marki, kontakty z mediami, prowadzenia social mediów). 

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół  zrównoważonego rozwoju, partycypacji społecznej,  aktywności kobiet w polityce i biznesie, także wizerunku kobiet, społecznej odpowiedzialności biznesu 

Aktywna uczestniczka konferencji naukowych, autorka artykułów naukowych. Wykładowczyni w Społecznej Akademii Nauk oraz w Collegium Civitas. Promotorka około 120 prac licencjackich i magisterskich.

Prywatnie mama dwojga nastolatków, miłośniczka teatru, Tatr i greckiego nieba. 

 Wybrane wystąpienia: 

  • Wizerunek kobiet – kandydatek na stanowiska wybieralnewystąpienie wygłoszone podczas  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Płeć ciało i tożsamość w dyskursach wyborczych w Warszawie,  
  • Przedsiębiorczość kobiet w Polsce: wystąpienie wygłoszone podczas  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Równouprawnienie kobiet w Polsce. Między teorią a praktyką w Lublinie,  
  • Aktywność kobiet w polskim parlamencie: wystąpienie wygłoszone podczas IV Kongresu Politologii w Lublinie, 
  • Partycypacja społeczna w Polsce – wystąpienie wygłoszone podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Obywatel – wzór, model, postawy w Poznaniu. 

Wybrane artykuły: 

  • Kobiety w polskim parlamencie po roku 1989 – w: Kobiety w polityce- sfera publiczna, pod red.,  Monika Banaś,  
  • Sposoby kreacji drugich izb parlamentu we współczesnych państwach w: Uwarunkowania demokracji przedstawicielskiej we współczesnej Polsce i Europie, red. Natalia Kusa, Magdalena Musiał-Karg, Andrzej Stelmach,  
  • Partycypacja społeczna w Polsce, w: Obywatel w aspekcie fenomenologicznym red. M. Durzewska, H. A. Kretek   
  • Udział Senatu RP w tworzeniu prawa i kreowaniu polityki społeczno–gospodarczej państwa, w: Studia z Polityki Publicznej nr 4(8)/2015, 
  • Obywatelskie projekty ustaw w Polsce jako przykład aktywności obywatelskiejw: red. J. Osiński, Z. J. Popławska  Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo. Gospodarka. Świat.