NOWICKA Monika, dr

Udostępnij strone

Socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego Collegium Civitas. Współtwórczyni Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas.

Specjalizuje się w tematyce socjologii miasta i socjologii migracji.

Zastępczyni redaktora naczelnego rocznika „Zoon Politikon”.

Wybrane doświadczenia badawcze: Integracja czy asymilacja? Strategie stawania się członkiem nowej wspólnoty: przypadek polskich imigrantów w Islandii (2014, projekt finansowany przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, koordynatorka projektu); Kompetencje i potencjał obywatelski Polaków na Islandii. Diagnoza i rekomendacje” (2014, projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, badaczka).

Wybrane publikacje:
Strategie adaptacyjne imigrantów: przypadek Polaków w Islandii (2020).
Naturalizacja a poakcesyjne migracje: motywy ubiegania się o status obywatela państwa przyjmującego na przykładzie Polaków w Islandii (2017).
Kompetencje i potencjał obywatelski Polaków na Islandii. Diagnoza i rekomendacje (2015).

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Monika_Nowicka
Academia https://civitas.academia.edu/MNowicka