NOWICKA Monika, dr

Udostępnij strone

Doktor socjologii, adiunktka w Instytucie Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego, zastępczyni kierowniczki Katedry Socjologii w Collegium Civitas. Specjalizuje się w badaniu migracji, szczególnie skupiając się na integracji imigrantów. Do jej zainteresowań należą także socjologia miasta oraz socjologia małych grup społecznych, cyfryzacja i deracjonalizacja życia społecznego. Dr Nowicka prowadziła badania na zlecenie instytucji państwowych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, COPE MSWiA), współpracowała z organizacjami pozarządowymi oraz władzami lokalnymi. W latach 2018-2020 Przewodnicząca Rady do Spraw Modelu Integracji Imigrantów na Mazowszu.

Najnowsze badania dr Nowickiej dotyczą wsparcia udzielnago ukraińskim uchodźcom z niepełnosprawnościami.

Wybrane doświadczenia badawcze: Integracja czy asymilacja? Strategie stawania się członkiem nowej wspólnoty: przypadek polskich imigrantów w Islandii (2014, projekt finansowany przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, koordynatorka projektu); Kompetencje i potencjał obywatelski Polaków na Islandii. Diagnoza i rekomendacje” (2014, projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, badaczka).

Wybrane publikacje:
Strategie adaptacyjne imigrantów: przypadek Polaków w Islandii (2020).
Naturalizacja a poakcesyjne migracje: motywy ubiegania się o status obywatela państwa przyjmującego na przykładzie Polaków w Islandii (2017).
Kompetencje i potencjał obywatelski Polaków na Islandii. Diagnoza i rekomendacje (2015).

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Monika_Nowicka
Academia https://civitas.academia.edu/MNowicka