PAC Roland, dr

Udostępnij strone

Absolwent SGH, gdzie obronił także pracę doktorską. Posiada tytuł Executive MBA Calgary University. Jest również absolwentem „The American University” w Waszyngtonie w ramach stypendium H. Humphrey Fellowship rządu amerykańskiego.

Ma wieloletnie doświadczenie praktyczne w ramach pełnienia funkcji zarządczych w sektorze bankowym i centrach usług wspólnych korporacji międzynarodowych na stanowiskach Dyrektora Zarządzającego, CFO i CEO. Zasiadał w Radach Nadzorczych polskich spółek giełdowych.