PAŃKÓW Irena, dr hab., prof. ISP PAN

Udostępnij strone

Socjolog, filozof, politolog, kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas. Wykładowca Collegium Civitas.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących elit politycznych i administracyjnych, polityki społecznej, rodzinnej, senioralnej oraz kobiet w polityce.

W latach 1990 – 2015 brała udział w jedenastu krajowych i dwóch międzynarodowych projektach badań empirycznych poświęconych elitom politycznym różnego szczebla i aktorom społecznym.

Autorka kilkadziesiąt publikacji takich jak np. „Świat elity politycznej” (1995), „Tożsamość członków elit politycznych a tradycja solidarnościowa: konfuzja i iluzja” (2005), „Family capital in local democracy” (2009), „Kobiety u władzy? Spojrzenie z Sejmu” (2010), „Szkic do portretu zbiorowego elity” (2010), „Meandry legitymizacji” (2011), „Polityka jako sztuka skutecznego rządzenia: Niccolo Machiavelli” (2010), „Dyskryminacja czy równouprawnienie? „Kwestie kobiece” w opinii radnych sejmików wojewódzkich oraz w opinii publicznej” (2011), „Elity administracyjne. Misja i powszednia odpowiedzialność” (2014), „Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zmierza/chce/musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?” (2014).