ROSS Wiktor, dr, b. amb.

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: Rosja i państwa postsowieckie, historii idei politycznych i ruchów społecznych

Politolog, dyplomata. Były ambasador RP w Mołdawii i Armenii, dwukrotnie z-ca ambasadora RP w Rosji, radca minister w MSZ, z-ca dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej oraz naczelnik Wydziału Federacji Rosyjskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Docent w Studium Europy Wschodniej Wydziału Orientalistycznego UW, sekretarz naukowy SEW. Specjalista w zakresie Rosji i państw postsowieckich, historii idei politycznych i ruchów społecznych, autor wielu artykułów z tego zakresu. Ostatnie ważniejsze publikacje to książka Dwie dekady transformacji gospodarczej i politycznej Federacji Rosyjskiej. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Poznań 2013 (współaut.), artykuł Polityka Rosji w koncepcji geopolitycznej Aleksandra Panarina, „Nowy Prometeusz” nr 5, grudzień 2013. Systematycznie komentuje wydarzenia międzynarodowe w  programach telewizyjnych i radiowych, jest autorem licznych artykułów w piśmie internetowym NBP „Obserwator Finansowy”. W życiu prywatnym interesuje się muzyką klasyczną i literaturą piękną, oraz sportem.