RUKAT Mariusz, ppłk (rez.) mgr inż.

Udostępnij strone

Podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu (1996). Absolwent studiów z literatury i języka chińskiego (College on Chinese Language & Literature, 1997-2000) w Wojskowym Uniwersytecie Języków Obcych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w Chinach. Magister Nauk Politycznych na kierunku Współczesne Stosunki Międzynarodowe. Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze narodowego bezpieczeństwa, a także kursów planowania strategicznego (U.S. Naval Postgraduate School, Monterey).

W latach 2000 – 2008 analityk Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON ds. relacji polityczno-wojskowych Sił Zbrojnych RP z zagranicą, w specjalizacji: Stany Zjednoczone, Chiny oraz państwa Dalekiego Wschodu, Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfiku. W latach 2008 – 2012 r. zastępca attaché obrony przy Ambasadzie RP w Pekinie.