SKIERT-ANDRZEJUK Katarzyna

Udostępnij strone

Politolożka. Doktorantka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Asystentka w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas.

Naukowo zajmuje się brandingiem państwa, narodu oraz brandingiem politycznym, szczególnie obszaru poradzieckiego; ponadto zajmuje się aspektami związanymi z młodzieżą na obszarze poradzieckim.

Wybrane doświadczenia badawcze: Marka polityczna Gruzji w Unii Europejskiej” (2016/2017; współpraca z Tbilisi State University – kierowniczka projektu).
„Postrzeganie demokracji przez młode pokolenie Gruzinów” (2017/2018, współpraca z Tbilisi State University – kierowniczka projektu).
„Efekty kształcenia w uczelniach wychowania fizycznego a oczekiwania rynku pracy”, badania statutowe Akademia Wychowania Fizycznego, Filia w Białej Podlaskiej — wykonawca projektu, obecnie 2020.

Wybrane publikacje: Program Erasmus Mundus WEBB jako inicjatywa wymiany akademickiej w ramach Partnerstwa Wschodniego, „Studia Politologiczne”, vol. 38, Warszawa 2015;
Polityka energetyczna Rosji i Chin wobec Państw Azji Centralnej, [w:] M. Machaj (red.), Państwa Azji Środkowej w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2013;
Z badań nad siatką terminologiczną brandingu państwa, „Studia Politologiczne”, vol. 46, Warszawa 2017;
Georgia’s Political Brand in the European Union: Building the Political Product and the Political Brand, „Nowa Polityka Wschodnia” Nr 4 (2018);
Georgia’s National Brand in the European Union — Is It Possible `to Sell the Nation`? „Studia Orientalne” Nr 2 (12) 2017;
The New Edition of the New Silk Road — The South Caucasus Case, „Polish Journal of Political Science” Vol. 4 (2) 2018.
K. Longhurst, A. Nitza-Makowska, K. Skiert-Andrzejuk, Re-Thinking Soft Power: China, Russia and the European Union in Central Asia, „Sprawy Międzynarodowe” nr 3 (2019).