SOBIECH Robert, dr

Udostępnij strone

Socjolog, Socjolog, dyrektor Centrum Polityki Publicznej Collegium Civitas.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą polityki, public relations i komunikacji w sektorze publicznym, spraw publicznych i opinii publicznej. Jest także ekspertem w zakresie działania służby cywilnej w państwach demokratycznych.

Wykładał w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, gdzie pełnił funkcje szefa współpracy międzynarodowej i doradcy dyrektora.

Autor ponad 40 publikacji i analiz przygotowanych dla administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz organizacji międzynarodowych takich jak OECD, UNDP, UNDCP European Social Dialogue Committee in Central Government Administrations.