SPYCHAŁA Jarosław Marek, dr

Udostępnij strone

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Naukowo i zawodowo zajmuję się historią filozofii i religii, a szczególnie zjawiskiem przenikania się religii i filozofii w zakresie wyobrażeń o pośmiertnych losach człowieka oraz ich wpływem na szeroko rozumianą komunikację (np. na komunikację marketingową, polityczną oraz na narracje filmowe czy literackie).

Szczególne miejsce w moich zainteresowaniach zajmuje Platoński obraz jaskini, który badam zarówno jako paradygmat filozoficzny, teologiczny, literacki i filmowy jak również jako paradygmat komunikacji i kreatywności.

Ponadto zajmuję się teorią mitu, szczególnie teorią monomitu Josepha Campbella, teorią archetypów, mitem Golema w kulturze oraz badaniami nad Eposem Gilgamesza.