TOLAK Łukasz, dr

Udostępnij strone

Ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego. Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Collegium Civitas. Koordynator Zespołu ds. Badań nad Proliferacją Broni Masowego Rażenia w ramach Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. proliferacji broni masowego rażenia, bezpieczeństwa energetycznego, energetyki jądrowej, terroryzmu, surowców energetycznych i alternatywnych źródeł energii.

Autor publikacji: „The Kaliningrad nuclear power plant project and its regional ramifications”, „Energetyka jądrowa – stan obecny i perspektywy”, „Problematyka proliferacji broni jądrowej i bezpieczeństwa jądrowego – przełom czy jedynie protokół rozbieżności?”.

Zdobywca drugiej nagrody w konkursie PGE za publikację dotyczącą energetyki jądrowej w kategorii nauk społecznych i humanistycznych.