TROSZYŃSKI Marek, dr

Udostępnij strone

Socjolog, kierownik Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej w Collegium Civitas.

Prezes Fundacji Wiedza Lokalna, która realizuje badania społeczne dla wspólnot lokalnych i organizacji pozarządowych. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w obszarze metodologii badań.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się na analizie dyskursu w mediach cyfrowych. W swoich badaniach wykorzystuje metody lingwistyki komputerowej oraz narzędzia automatycznej analizy języka naturalnego (NLP). W pracy naukowej zajmuje się także zagadnieniami mowy nienawiści wobec mniejszości w Polsce.

Realizował badania instytucji kultury na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz badania jednostek samorządu terytorialnego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Współpracował z Agencją Badań Rynku „Opinia” należącą do grupa Infor.pl, gdzie kierował Działem Badań Jakościowych, a także zasiadał w Radzie Konsultacyjnej przy Radzie ds. Przeciwdziałaniu Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Wybrane publikacje:
History and the Media. Historical Discourse in the Polish Media on the 100th Anniversary of Poland’s Independence (2020).
Ukraina i Ukraińcy w polskim dyskursie internetowym. Analiza jakościowo-ilościowa tekstów zamieszczanych w mediach społecznościowych (2018).
Czy komputer rozpozna hejtera? Wykorzystanie uczenia maszynowego (ML) w jakościowej analizie danych (2017).
Natives and tourists of prosumer capitalism: On the varied pro-prosumer activities of producers exemplified in the Polish pop culture industry (2017).
Analiza treści witryn internetowych z wykorzystaniem automatycznego kodowania (2016).
Hate speech. Towards a research standard (2015).

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Marek_Troszynski2
Academia https://civitas.academia.edu/MTroszynski