VASHCHYK Mariana, dr

Udostępnij strone

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt.

Specjalizuje się w zagadnieniach z obszarów ekonomii, bankowości i finansów.

W pracy naukowej zajmuje się kwestiami związanymi z efektywnością kredytowania przedsiębiorstw agrobiznesu, regulacjami oraz rolą państwa w ułatwieniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw z sektora agrobiznesu w różnych krajach, rozwojem zrównoważonych obszarów wiejskich. Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Narodowego Uniwersytetu Nauk o Życiu i Środowisku (NULES Ukrainy, Kijów) w latach 2015-2016. Adiunkt w Katedrze Finansów i Kredytu oraz w Katedrze Bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych w NULES Ukrainy w latach 2009-2016. Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych w NULES Ukrainy w latach 2010-2013.

Stypendystka Stypendium Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2014-2015; Stypendium ALRAKIS II Erasmus Mundus Action 2, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2013-2014 oraz Stypendium Programu „2007 Woskob International Research in Agriculture Professional Development Program”, Uniwersytet Stanu Pensylwania, USA, 2007.

Uczestniczyła w projekcie „Realizacja podstawowych i zaawansowanych metodologii naukowych w magisterskich i doktoranckich programach edukacyjnych w rolnictwie” Tempus IMBASMA JEP_27136_2006, Uniwersytet w Gandawie, Belgia, 2008 oraz bilateralnym projektu badawczym „Modelowanie efektywnego systemu finansowego w rolnictwie”, finansowanym przez Słoweńsko-Ukraińską Agencję Badań i Rozwoju jako projekt badawczy w zakresie współpracy naukowo-technicznej, 2013-2014.

Autorka i współautorka publikacji: The development of agrarian policy in Ukraine under the European integration processes: Collective monograph / Red. nauk: А. Dibrova, V. Andriyevski; National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. – К. : „Interdruk”, 2014. – 568 s. – ISBN 978-966-97384-9-3 (w języku ukraińskim); M. Vashchyk, T. Siudek Social Development of Rural Areas in the European Union Member States in 2000-2012. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015. – Vol. 102 – # 1, s. 7-17; T. Siudek, M. Vashchyk, E. Czarnecki Assessment of the Sustainability of Rural Development in the European Union Member States / ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. #15(3) 2016, s. 101-113.