WAGNER-SAFFRAY Izabela, dr hab., prof. CC

Udostępnij strone

Socjolożka, profesor uczelniany w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, badaczka (fellow) w Institute Convergence Migration w Paryżu, a także badaczka (associate researcher) w laboratorium DynamE – Dynamiques Européennes (L’UMR7367), działającym w ramach CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) i Uniwersytetu w Strasburgu.

Jej zainteresowania naukowe obejmują studia karier artystycznych i naukowych, mobilność geograficzną naukowców i artystów. Od 2016 roku Wagner rozpoczęła w obozie dla uchodźców pracę wolontariacką, którą przekształciła w teren badawczy. Jednym ze studiowanych zagadnień jest rola sztuk (muzyka, taniec, film i teatr) na proces włączania się uchodźców w życie przyjmujących.

W latach 2010-2011 Wagner była badaczką wizytującą w Department of the History of Science, Harvard University, a w 2016 r. – w New School for Social Research w Nowym Jorku. Była także profesorką wizytującą w następujących miejscach: Fudan University w Szanghaju (Chiny, 2012), Minho University (Portugalia, 2013 i 2014), Cagliari University (Włochy, 2015), EHESS w Paryżu (2017, 2020) i Sapienza Università (Włochy, 2020).

Izabela Wagner jest autorką “Producing Excellence. Making of a Virtuoso” (Rutgers UP, 2015). Książka ta ukazała się także w języku chińskim (⾳音乐神童加⼯工⼚厂, Normal University Press, Szanghaj 2016) i rosyjskim (Создание виртуозов. Через тернии к звездам: как рождаются виртуозы; Exmo, Moskwa, 2019). Ponadto w 2011 roku ukazała się w Polsce jej praca zatytułowana “Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych.” (Scholar, 2011). Wagner jest także autorką artykułów traktujących o warunkach pracy, konstrukcji karier, międzynarodowej mobilności „twórczych profesjonalistów”. Od 2019 publikuje teksty o tematyce uchodźczej. Pisze także teksty typowe dla socjologii zaangażowanej.

W 2020 Izabela Wagner opublikowała biografię Zygmunta Baumana: “Bauman: a Biography” (Polity, 2020).