WAŁASZEWSKI Zbigniew, dr

Udostępnij strone

Kulturoznawca, medioznawca, historyk literatury; z-ca dyrektora Instytutu Edukacji Artystycznej, członek Rady Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Rady Naukowej „Homo Ludens”. Ważniejsze publikacje: Wiedźmin: pierwszy polski supersystem rozrywkowy, [w:] Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ‘89, (red.) A. Werner, T. Żukowski, Warszawa 2013; Lęk z gotyckiego lochu. Od archetypu w folklorze ku opowieściom niesamowitym o powracających zza grobu, „Prace Filologiczne”, t. LIX, Warszawa 2010; Audiowizualność gier komputerowych, [w:] Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał, t. II, (red.) A. Surdyk, J. Szeja, Poznań 2007; Ja, wampir (Dracula c’est moi), „Kwartalnik Filmowy”, 2001, nr 35-36. Do pracy i w chwilach wolnych ogląda filmy i seriale oraz kontempluje przejawy kiczu w popkulturze. Kolekcjonuje jednorożce.