WALCZAK Bartłomiej, dr hab.

Udostępnij strone

Socjolog, antropolog kultury, autor ponad 30 publikacji naukowych, które ukazały się w krajowych i międzynarodowych pismach, m.in. „Anthropology Matters”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Kontekstach”. Kierownik oraz uczestnik licznych polskich i międzynarodowych projektów badawczych i ewaluacyjnych. Autor ekspertyz i analiz m.in. dla Rzecznika Praw Dziecka, Fundacji im. Stefana Batorego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Narodowego Centrum Kultury. W 2009 r. ukazała się jego książka Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii (Warszawa 2009).