WIECZOREK Marlena, dr

Udostępnij strone

muzykolog, napisała rozprawę doktorską o życiu i twórczości polskiego kompozytora emigracyjnego – Romana Maciejewskiego, opublikowała szereg artykułów i dwie książki. Jest managerem kultury, redaktor naczelną czasopisma www.meakultura.pl i prezesem Fundacji MEAKULTURA. Prowadzi praktyki uniwersyteckie i staże zawodowe (między innymi we współpracy z Narodowym Centrum Kultury). Jurorka „Paszportów Polityki” oraz „Koryfeuszy Muzyki Polskiej”, pomysłodawczyni oraz organizatorka Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych „KROPKA”. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2013 i 2017 roku). Asystuje przy pracach European Parliament’s Committee on Culture and Education.