WITKOWSKI Przemysław, dr

Udostępnij strone

Politolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalista w zakresie bezpieczeństwa.

Specjalista z zakresu ruchów i grup radykalnych, zarówno lewicowych i prawicowych, jak również tych o charakterze mieszanym. Zajmuje się związkami ideologii i popkultury w filmie, serialu telewizyjnym, komiksie, muzyce rozrywkowej, ze szczególnym naciskiem na propagandę polityczną, zwłaszcza polską. Bada również kwestie mniejszości etnicznych i religijnych w Polsce i regionie, a także ich znaczenie polityczne.

Współpracownik wielu organizacji pozarządowych i instytucji jako ekspert, redaktor i wolontariusz, w tym m.in. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszenia Nigdy Więcej, Forum Dialogu, Fundacji Bęc Zmiana, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada, Polsko-Izraelskiego Stowarzyszenia „Hatikvah” i innych.

Dwukrotny stypendysta Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2005, 2006).

Wybrane publikacje:
Laboratorium przemocy. Polityczna historia Romów (2020).
Chwała Superbohaterom. Ideologia w popkulturze (2017).
Polska transformacja ustrojowa, a jej obraz w serialach telewizyjnych przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych [W:] Rudnicki, P., Starnawski, M., Nowak-Dziemianowicz, M. [red.] Władza, sens, działanie. Studia wokół związków ideologii i edukacji (2013).
Serial TVP Bank nie z tej ziemi jako egzemplifikacja mariażu katolicyzmu i kapitalizmu w procesie polskiej transformacji ustrojowej, [W:] M. Drabek, P. Dudziński (red), Seria – sequel – serial. Powtarzalność, epizodyczność, kontynuacja w filmie i telewizji (2012).
Dominacja neoliberalnego modelu gospodarczego a wzrost poparcia dla prawicowego populizmu w Europie – próba analizy korelacji procesów. [W:] Mickiewicz P., Wyligała H. (red.), Dokąd zmierza Europa? Nacjonalizm, separatyzm, migracje – nowe wyzwania Unii Europejskiej. (2009).
Alternatywne modele samorządu terytorialnego. [W:] Samorząd terytorialny w Europie i Polsce. Wybrane aspekty, Kociubiński, K. (red.). (2008).
Lewica w odwrocie – Kryzys lewicowej myśli politycznej i jego skutki. [W:] – Arena międzynarodowa. Teoria a rzeczywistość, T. Marczak (red.) (2007).
Mikrokredyt jako alternatywna forma pomocy w globalnej gospodarce? [W:] Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie – materiały konferencyjne, J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk (2007).

Acadamia https://civitas.academia.edu/PrzemysławWitkowski