WOŁOSZYN Mariola

Udostępnij strone

psycholog, emerytowany oficer Policji, psycholog policyjny, konsultant policyjnych negocjatorów. Absolwentka szkoleń prowadzonych przez polskich oraz zagranicznych specjalistów m.in. z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation USA, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, głównie z zakresu kryminologii, psychologii sądowej i śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, oceny wiarygodności osób (analiza behawioralna i lingwistyczna), mediacji, negocjacji, interwencji kryzysowej. Prowadzi treningi rozwijające umiejętności interpersonalne, skuteczne działanie w trudnych i konfliktowych sytuacjach (stres, negocjacje i mediacje) oraz efektywne wywieranie wpływu na ludzi.