ZARZYCKI Roland, dr dr

Udostępnij strone

Prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas, doktor nauk matematycznych oraz doktor nauk humanistycznych.

Specjalizacja: zagadnienia socjo-ekonomiczne; fantazja i ideologia w życiu społecznym; cele zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialność globalna, etyka; ekonomia społeczna i solidarna; edukacja 4.0.; polityki kulturalne; teoria gier.

Nauczyciel akademicki, badacz, autor publikacji naukowych, referent na międzynarodowych konferencjach, koordynator projektów naukowo-badawczych oraz społecznych. Członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Członek Krajowej Rady Rozwoju Ekonomii Społecznej (I kadencja) przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

Współpracuje międzynarodowo jako ekspert polityczno-ekonomiczny. Współautor zwycięskiej koncepcji i projektu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, od którego realizacji miasto Wrocław odstąpiło. Współautor koncepcji Europejskiej Stolicy Kultury w Timișoarze (zaplanowanej na rok 2021).
Współzałożyciel kreatywnej spółdzielni socjalnej PANATO, fundacji 2BFair, start-upu ScienceBioTech oraz szeregu innych inicjatyw obywatelskich i biznesowych.

Publicysta, aktywista, wegetarianin.