Rektor

Udostępnij strone

dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC

stanislaw.mocek@civitas.edu.pl

Socjolog, politolog i medioznawca, rektor (od 2012) i profesor Collegium Civitas. W latach 1990-2014 pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, członek Rady Naukowej ISP PAN.

W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami polskiej sceny politycznej, mediów i systemu medialnego, procesów wyborczych, przywództwa i dyskursu politycznego, badań opinii społecznej, a także systemów politycznych i społecznych. Jest ekspertem w zakresie transformacji ustrojowych, problemów społecznych w skali mikro i makro, partycypacji publicznej i społeczeństwa obywatelskiego.

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, laureat nagrody im. Karla Poppera.

Redaktor naczelny kwartalnika „Animacja Życia Publicznego” oraz rocznika naukowego „Zoon Politikon”.

Współpraca z Oxford University w programie Media and Democracy in Central and Eastern Europe (2011-2014) i London School of Economics w projekcie The Future of Public Service Broadcasting: Poland in a Comparative Perspective (2016-2017) oraz We, the People’: political discourses of ‘us’ and ‘them’. Poland in a comparative perspective (2017-2018).

Wybrane publikacje: Moralne podstawy życia politycznego (1997) i Dziennikarze po komunizmie. Elita mediów w świetle badań społecznych (2006); redaktor naukowy prac zbiorowych: Dziennikarstwo, media, społeczeństwo (2005), Nieodkryty wymiar III sektora (2014), a także Terroryzm w medialnym obrazie świata (razem z K. Liedelem, 2010) i Efekt motyla. Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego w Polsce (razem z R. Krenzem i B. Skrzypczakiem, 2015).