Marketing odpowiedzialny. Zielona transformacja i komunikacja społeczna (PL-EN)

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

 3. Język wykładowy:
  polski i angielski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Socjologia

W dzisiejszym świecie marketingu nie wystarczy już tylko przyciągać uwagę. Kluczowe staje się tworzenie strategii, które są nie tylko skuteczne, ale również etyczne, zrównoważone i odpowiadające na realne potrzeby społeczne oraz środowiskowe. Marketing ewoluuje w kierunku promowania odpowiedzialności i przyczynia się do przyspieszenia pozytywnych zmian, od których zależy nasza przyszłość oraz przyszłość naszej planety.

Niektórzy skupiają się tylko na zysku, Ty, dzięki studiom w Collegium Civitas, będziesz potrafiła/potrafił tworzyć wartość dla społeczeństwa i środowiska.

Na studiach nauczysz się skutecznie docierać do odbiorczyń/odbiorców. Dowiesz się również, jak integrować zasady zrównoważonego rozwoju z działalnością biznesową, promując przy tym etyczne praktyki wewnątrz firmy.

Jak to osiągniesz?
1
Zrozumiesz przyczyny kryzysu klimatycznego i jego wpływu na społeczeństwo. Zgłębisz zagadnienia związane z odpowiedzialnym biznesem, ekologią, ekonomią i polityką, dzięki wiedzy przekazanej przez ekspertki/ekspertów z Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas.

2
Nauczysz się tworzenia strategii marketingowych opartych o wartości. Zastosujesz w praktyce media społecznościowe do podnoszenia świadomości na temat ważnych kwestii społecznych i środowiskowych oraz nauczysz się angażować społeczności w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

3
Wsparcie najlepszych specjalistek/specjalistów z dziedziny marketingu i komunikacji, zrównoważonego rozwoju oraz ESG, przygotuje Cię do efektywnej komunikacji z różnymi grupami interesariuszy i prowadzenia kampanii, które budują pozytywny wizerunek organizacji.

4
Będziesz mieć możliwość eksperymentowania i realizacji projektów, dzięki którym poznasz narzędzia badawcze i nauczysz się ich stosowania. Będziesz pracować nad tworzeniem marek, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko.

5
Swoje portfolio będziesz budować już w trakcie studiów, co stanie się atutem podczas poszukiwania pracy. Zdobędziesz umiejętności i wiedzę, które są coraz bardziej cenione w różnych sektorach działalności bizneso-wej i społecznej.

 
Twoje korzyści finansowe

 • Stałe czesne dla kandydatów rozpoczynających studia w roku 2024/2025
 • W cenie czesnego: praktyki, konsultacje z wykładowcami, wydanie dyplomu oraz suplementu
 • Szeroka oferta zniżek w czesnym – np. za działalność na rzecz uczelni
 • Stypendia naukowe, które mogą pokryć czesne

 
Co po studiach?

 • Działy marketingu firm komercyjnych
 • Działy CSR/ RBC
 • Agencje sektora komunikacyjnego – agencje PR, CSR, eventowe, reklamowe
 • Działy promocji i marketingu instytucji państwowych prowadzące kampanie społeczne
 • Działy komunikacji trzeciego sektora (NGO)
 • Działy promocji i komunikacji samorządów
 • Firmy komercyjne (wprowadzanie „zielonej zmiany”)

Kontakt

Biuro Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).