Marketing odpowiedzialny. Zielona transformacja i komunikacja społeczna (PL-EN)

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Marketing odpowiedzialny – zielona transformacja i komunikacja społeczna (PL-EN) od r. ak. 2023/2024

  • Komunikacja – projektowanie strategii wdrożenia
  • Media społecznościowe i komunikacja społeczna
  • Pracownia – live study
  • Reklama odpowiedzialna
  • Rzecznictwo i Public Relations w komunikacji społecznej
  • Socjologia komunikacji i mediów
  • Strategia marki zaangażowanej
  • Wprowadzenie do marketingu i marketingu idei
  • Zrównoważony rozwój w organizacji – zasady, szanse, narzędzia komunikacji

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.