Zasady przyjęć

Udostępnij strone

Proces rekrutacji uruchamiany jest w momencie złożenia kompletu skanów wymaganych dokumentów oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania miejsc. O przyjęciu na studia decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń.

UWAGA! W przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku.

Jesteś Absolwentem Collegium Civitas? Sprawdź szczegóły rekrutacji dla Absolwentek i Absolwentów.
 

Etapy procesu rekrutacji

 1. 1
  Rejestracja on-line.
  Wybierz interesujący Cię kierunek studiów podyplomowych i aktywuj swoje indywidualne Konto Kandydata w systemie rekrutacji online rekrutacja.civitas.edu.pl
  Rekrutacja online
 2. 2
  Wypełnienie formularza rekrutacyjnego.
  Wypełnij swoje dane osobowe oraz dane dotyczące kształcenia. Zwróć szczególną uwagę, aby dane były takie same jak w dowodzie osobistym oraz na dyplomie ukończenia studiów.
 3. 3
  Wgranie skanów dokumentów.
  Załącz skany wymaganych dokumentów na swoim Koncie Kandydata w przeznaczonym do tego miejscu (wybierz zakładkę Moja aplikacja z bocznego menu, następnie pole Wydruki i załączniki).
 4. 4
  Opłata rekrutacyjna.
  Dokonaj opłaty rekrutacyjnej. Opłaty możesz dokonać za pośrednictwem Payu z poziomu swojego Konta Kandydata (wybierz zakładkę Moja aplikacja z bocznego menu, następnie pole Opłaty).
 5. 5
  Rozmowa kwalifikacyjna.
  Dotyczy wyłącznie aplikacji na studia podyplomowe MBA.
 6. 6
  Oczekiwanie na decyzję o uruchomieniu kierunku.
  Oczekuj na decyzję Uczelni dotyczącą uruchomienia kierunku, na który aplikowałeś.
 7. 7
  Informacja o zakwalifikowaniu do przyjęcia.
  Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia zostaniesz poproszony o dokonanie odpłatności za studia.
 8. 8
  Wpis na listę Słuchaczy i rozpoczęcie studiów.
  Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz szczegółowy plan zajęć.

 

Lista wymaganych dokumentów dla Kandydatów aplikujących na studia podyplomowe (w tym studia podyplomowe MBA)

 1. 1
  Uzupełniony formularz rekrutacyjny dostępnego online na stronie Rekrutacja online
 2. 2
  Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (minimum I stopnia) oraz skan jego tłumaczenia w przypadku dyplomu w wersji innej niż polskojęzyczna lub anglojęzyczna.
 3. 3
  Skan legalizacji, apostille lub potwierdzenia oryginalności uzyskanego dyplomu (w przypadku dyplomu uzyskanego poza Polską).
 4. 4
  Skan podpisanej umowy Uczelnia-Słuchacz.
 5. 5
  Skan dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy wpłat realizowanych za pośrednictwem płatności elektronicznych PayU).
 6. 6
  List motywacyjny.
  Dotyczy wyłącznie aplikacji na kierunek: Coaching zdrowia żywienia i stylu życia, Life Coaching Start Up, Mediator wg NVC, NVC w organizacjach, Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga, Train The Trainer).

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt

Biuro Rekrutacji Collegium Civitas

tel.: +48 503 442 487
email: podyplomowe.rekrutacja@civitas.edu.pl
pok. 1211, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).