Doktoraty

Udostępnij strone

Otwarte przewody

Katarzyna Natalia Sobczak

Tytuł rozprawy: Kobiety polityki w mediach. Analiza obecności polityczek w wybranej prasie opiniotwórczej (tygodniki Newsweek, Polityka i Wprost) w latach 2012-2016

Promotorka: dr hab. Agnieszka Kampka

 

Marius Gudonis

Tytuł rozprawy: Polish Public Discourse on the Holocaust, 1944-2000: A Sociological Perspective

Promotor: dr hab. Rafał Pankowski, prof. CC

 

Weronika Żybura

Tytuł rozprawy: Tożsamość zawodowa polityczek w polskim dyskursie prasowym. Analiza artykulacji kulturowo-społecznych uwarunkowań płci (gender) na podstawie wywiadów z kobietami aktywnymi w polityce, opublikowanych w wybranych polskich dziennikach i tygodnikach w latach 2016 ‒ 2018

Promotor: dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC

 

Dominik Kozaczka

Tytuł rozprawy: Współpraca administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu wołomińskiego

Promotor: dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC

Promotorka pomocnicza: dr Katarzyna Iwińska

 

2022

mgr JACQUELINE KACPRZAK

Tytuł rozprawy: Rola wiedzy o prawach człowieka w kształtowaniu społecznych praktyk pracy. Poszanowanie praw człowieka w raportach niefinansowych wybranych polskich spółek giełdowych

Promotor: dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC

Recenzenci: dr hab. Juliusz Gardawski, dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr

Data obrony: 24 czerwca 2022

Tekst rozprawy znajduje się do wglądu w Bibliotece Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN

Streszczenie

Recenzja – dr hab. J. Gardawski

Recenzja – dr hab. A. Mrozowicki, prof. UWr

 

2020

mgr ANNA KNAPIŃSKA

Data obrony 15.12.2020

Tytuł rozprawy: Biografie zawodowe Polek z tytułem profesora w polu technonauki
(w dziedzinach medycznych, przyrodniczych, rolniczych i technicznych)

Promotor:

dr hab. Hanna Palska, prof. CC

Recenzenci:
dr hab. Małgorzata Bieńkowska
dr hab. Joanna Wyleżałek

Z rozprawą można się zapoznać w Czytelni Biblioteki Collegium Civitas mieszczącej się na XI piętrze PKiN (pokój 1106).

Streszczenie rozprawy

Recenzja dr hab. M. Bieńkowska

Recenzja dr hab. J. Wyleżałek

 

2019

Aleksander Gowin

Tytuł rozprawy:: Wizualne konstrukcje sytuacji społeczno-politycznej w Polsce na łamach tygodnika „Der Spiegel”. Analiza roczników 1980 – 1990

Promotorka: dr hab. Agnieszka Kampka

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Krajewski; prof. dr hab. Klaus Ziemer

Data obrony: 05-07-2019

Tekst rozprawy znajduje się do wglądu w Bibliotece Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN

Streszczenie

 

2008-2018

Monika Nowicka

Tytuł rozprawy: Strategie adaptacyjne imigrantów: przypadek Polaków w Islandii

Promotor: dr hab. Rafał Pankowski, prof. CC

Promotorka pomocnicza: dr Małgorzata Budyta-Budzyńska

Recenzenci: dr hab. Lidia Pokrzycka; prof. zw. dr hab. Janusz Mucha

Data obrony: 02-06-2017

Tekst rozprawy znajduje się do wglądu w Bibliotece Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN

Streszczenie

 

Marta Łuczak

Tytuł rozprawy: Modyfikacja tożsamości narodowej polskich studentów studiujących za granicą

Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Szpociński

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn; dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW

Data obrony: 30-01-2017

Tekst rozprawy znajduje się do wglądu w Bibliotece Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN

Streszczenie

 

Anna Osicka-Kajda

Tytuł rozprawy: Zmiana społeczna – w kierunku nowego paradygmatu. Analiza krytyczna

Promotor: prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Mucha; prof. dr hab. Aleksander Manterys

Data obrony: 08-01-2014

Tekst rozprawy znajduje się do wglądu w Bibliotece Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN

 

Justyna Kraszewska

Tytuł rozprawy: Pogranicze kulturowe. Doświadczenie pamięci w pismach Jarosława Iwaszkiewicza

Promotor: dr hab. Andrzej Szpociński, prof.CC

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska; prof. dr hab. Aleksander Manterys

Data obrony: 25-06-2013

Tekst rozprawy znajduje się do wglądu w Bibliotece Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN

Streszczenie

 

Jacek Bieliński

Tytuł rozprawy: Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Mach

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Rychard; prof. dr hab. Aleksander Manterys

Data obrony: 10-12-2012

Tekst rozprawy znajduje się do wglądu w Bibliotece Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN

 

Marta Sałkowska

Tytuł rozprawy: Strategie radzenia sobie z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie matek osób z zespołem Downa

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Manterys

Recenzenci: prof. dr hab. Antonina Ostrowska; dr hab. Andrzej Szpociński, prof. CC

Data obrony: 12-11-2012

Tekst rozprawy znajduje się do wglądu w Bibliotece Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN

Streszczenie

 

Michał Pulit

Tytuł rozprawy: Negocjacje pragmatyczne i taktyki perswazji w społeczeństwie informacyjnym

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Manterys

Recenzenci: dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC; dr hab. Andrzej Szpociński, prof. CC

Data obrony: 07-08-2012

Tekst rozprawy znajduje się do wglądu w Bibliotece Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN

 

Agnieszka Bukowska

Tytuł rozprawy: Sekty religijne w XXI wieku w Polsce. Analiza socjologiczna

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Irena Borowik; dr hab. Anna Kubiak, prof. nadzw.; dr hab. Andrzej Szpociński, prof. CC

Data obrony: 12-04-2012

Tekst rozprawy znajduje się do wglądu w Bibliotece Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN

 

Elayne F. Fracaro-Gallion

Tytuł rozprawy: Imagining Ideal Society. Exploring the ‘Concept/Creative’ Function in the Occident Social Imagination of Higher educated and traveled Poles and Americans

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Manterys

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański; prof. zw. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński

Data obrony: 20-12-2011

Tekst rozprawy znajduje się do wglądu w Bibliotece Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN

Streszczenie

 

Katarzyna Kuklińska

Tytuł rozprawy: Płeć kulturowa współczesnej polskiej singielki w duży mieście

Promotorka: prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Aldona Żurek, dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC

Data obrony: 30-09-2011

Tekst rozprawy znajduje się do wglądu w Bibliotece Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN

 

Magdalena Szwed

Tytuł rozprawy: Aktywność kulturalna kobiet. Studium socjologiczne na przykładzie częstochowskich seniorek

Promotor: prof. dr hab. Marek S. Szczepański

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Barbara Fuszara; prof. dr hab. Bogdan Mach

Data obrony: 13-09-2011

Tekst rozprawy znajduje się do wglądu w Bibliotece Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN

 

Ewa Agnieszka Sadurska

Tytuł rozprawy: Wartości wielkoprzemysłowej kadry menedżerskiej na przykładzie polskiego sektora elektroenergetycznego

Promotor: dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC

Recenzenci: dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC; ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba

Data obrony: 14-12-2010

Tekst rozprawy znajduje się do wglądu w Bibliotece Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN

 

Paweł Michał Matuszewski

Tytuł rozprawy: Strategie elit branżowych w procesie zmian systemowych w sektorze elektroenergetycznym w Polsce w latach 1989-2009

Promotor: dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC

Recenzenci: dr hab. Andrzej Szpociński, prof. CC; prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz

Data obrony: 13-12-2010

Tekst rozprawy znajduje się do wglądu w Bibliotece Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN

 

Alicja Zawistowska-Sadowska

Tytuł rozprawy: Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Mach

Recenzenci: dr hab. Hanna Palska, prof. CC; prof. dr hab. Ireneusz Białecki

Data obrony: 13-12-2010

Tekst rozprawy znajduje się do wglądu w Bibliotece Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN

 

Katarzyna Iwińska

Tytuł rozprawy: Analiza teorii podmiotowości sprawczej

Data obrony: 09-06-2008

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Manterys

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Sztompka; dr hab. Andrzej Szpociński, prof. CC

Tekst rozprawy znajduje się do wglądu w Bibliotece Collegium Civitas, pokój 1106, XI piętro PKiN