Publikacje zwarte Collegium Civitas

Udostępnij strone

2024

„Mówią, czy są mówione? W poszukiwaniu tożsamości zawodowych polityczek. Studium teoretyczno-empiryczne”, Weronika Żybura, Warszawa 2024 [plik do pobrania]

2023

„Społeczeństwo łatwopalne. Praktyki pomagania uchodźcom wojennym z Ukrainy w roku 2022 w Polsce.”, Katarzyna Kalinowska, Paweł Kuczyński, Izabella Bukraba-Rylska, Katarzyna Krakowska, Marta Sałkowska, Warszawa 2023 [plik do pobrania]

„Security and Society in the Information Age. Volume 6”, ed. Paulina Piasecka, Monika Nowicka, Katarzyna Maniszewska, Vanessa Tinker, [plik do pobrania]

„Regeneracja! Społeczeństwo” – Rozmowy i eseje o obecnym i przyszłym świecie pod red. naukową Stanisława Mocka, pr. zbiorowa, Warszawa 2023, [plik do pobrania]


“The Virus of Radicalization”, Ed. Paweł Kuczyński, Warsaw 2023

CAŁA KSIĄŻKA:
“The Virus of Radicalization”, Ed. Paweł Kuczyński, Warsaw 2023

Spis treści / Table of content

Introduction to The Virus of Radicalization: In Poland, that is, everywhere
Paweł Kuczyński

Online platforms as an environment for multidimensional radicalization? The extremist symbolism and rhetoric of the Daesh terrorist organization
Magdalena El Ghamari

The urgent necessity to update the catalogue of radicalization dynamics and the policies aimed at countering them, in a context of global power rivalry
Łukasz Jurczyszyn

A possible way out of the conflict between Ukraine and the Russian Federation
Viktor Pushkar

Europe is here: The European Union in the eyes of catholic-nationalist circles in Poland
Joanna Konieczna-Sałamatin, Maja Sawicka

“The 5G files” – the movement to combat the introduction of fifth generation telephony – radicalization around one issue or element
Przemysław Witkowski

“Death to enemies of the fatherland”: Violent Right-Wing Extremism infiltration of the milieu of Polish football hooligans
Rafał Pankowski, Przemysław Witkowski

Toxic masculinity – Polish football fans as a far-right political actor
Paweł Kuczyński

Male State Movement in Russia
Mariya Yakhina

Religion as a tool used in the process of radicalization: The case of controversial religious communities of the Catholic Church in Poland
Agnieszka Bukowska

Populist retrotopia: On the road to culture war
Lech Szczegóła

The idea and practice of radicalism: Comments on Grażyna Żurkowska’s concept
Mikołaj Rakusa-Suszczewski


“Security and Society in the Information Age. Volume 5”, Ed. Katarzyna Maniszewska, Paulina Piasecka & Vanessa Tinker, Warsaw 2023 [plik do pobrania]

2022

International Security Studies. Graduate research projects, Eds. Paulina Piasecka, Katarzyna Maniszewska [plik do pobrania]

„Warto. Opowieść o Collegium Civitas”, pr. zbiorowa, Warszawa 2022 [plik do pobrania]

Ewa Nowicka, Sławomir Łodziński – “The Nation’s Longue Durée: Social Dimensions of Polishness (1988-2021)”, Warsaw, 2022 [plik do pobrania]

Paweł Maranowski, „Elita sądownictwa w III RP na początku procesu przemiany i destabilizacji”, Studia i analizy Collegium Civitas, tom 20, Warszawa 2022 [plik do pobrania]

„Security and Society in the Information Age Volume 4”, Eds. Katarzyna Maniszewska and Paulina Piasecka [plik do pobrania]

2021

Marta Sałkowska, Magdalena Kocejko, Magda Szarota, Angelika Greniuk – „Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych”, Warszawa 2021 [plik do pobrania]

Roland Zarzycki – „Etyka codzienności – czy można być dobrym po prostu? Społeczno-polityczna analiza moralności jako towaru, oręża i dystynkcji”, Warszawa 2021 [plik do pobrania]

Ewa Nowicka, Sławomir Łodziński, „Długie trwanie narodu. Społeczne wymiary polskości (1988-2021)”, Warszawa 2021 [plik do pobrania]

Paweł Kuczyński, „Niepowtarzalna kultura organizacyjna. Szkice z socjologii subiektywnej”, Warszawa 2021 [plik do pobrania]

Krzysztof Kasianiuk, „Modelowanie percepcji transformacji politycznej. Podejście systemowe”, Warszawa 2021 [plik do pobrania]

„Security and Society in the Information Age Volume 3”, Eds. Katarzyna Maniszewska and Paulina Piasecka [plik do pobrania]

2020

Ewa Nowicka, Ayur Zhanaev, „Po obu stronach Ononu. Buriaci na pograniczu rosyjsko-mongolskim” [plik do pobrania]

Paweł Ruszkowski, Andrzej Przestalski, Paweł Maranowski, „Polaryzacja światopoglądowa społeczeństwa polskiego a klasy i warstwy społeczne” [plik do pobrania]

Paweł T. Dobrowolski, „Magik, histeryczka, podróżnik: trzy oblicza XVIII wieku”  [plik do pobrania]

„Security and Society in the Information Age Volume 2”, Eds. Katarzyna Maniszewska and Paulina Piasecka [plik do pobrania]

2019

Agnieszka Nitza-Makowska, „Różnice demokracji: Indie i Pakistan”, Studia i analizy Collegium Civitas, tom 19. [plik do pobrania]
Maria Kostyszak, „Etyka osobista. O przemieniającym potencjale sztuki i techniki / Personal Ethics On the Transforming Potential of Art and Technology” [plik do pobrania]

2018

Tomasz Płudowski, „American Political Issue Ownership and Framing. A Functional Theory of Electoral Advantage-Seeking in Presidential Advertising from Eisenhower to Trump”, Collegium Civitas / ASPRA-JR, Warsaw

Joanna Konieczna-Sałamatin, Tomasz Stryjek, Natalia Otrishchenko, „Wydarzenia. Ludzie. Historia. Raport z badań sondażowych o pamięci współczesnych Polaków i Ukraińców”, Warszawa, Collegium Civitas / Instytut Studiów Politycznych PAN [plik do pobrania]

Йоанна Конєчна-Саламатін, Наталія Отріщенко, Томаш Стриєк, „Історія. Люди. Події. Звіт про дослідження про пам’ять сучасних поляків та українців” [plik do pobrania]

Joanna Konieczna-Sałamatin, Tomasz Stryjek, Natalia Otrishchenko, “History. People. Events. Research report on the memory of contemporary Poles and Ukrainians” [plik do pobrania]

„Śląsk kobiet: tradycja, aktywność i ekologia”, (red.) Xymena Bukowska i Katarzyna Iwińska, seria wydawnicza Studia i analizy Collegium Civitas, tom 17 [plik do pobrania]

Maria Cole, „Paradoks płci. Wyższe wykształcenie kobiet w Stanach Zjednoczonych i w Polsce”, Studia i analizy Collegium Civitas, tom 18 [plik do pobrania]

“Security and Society in the Information Age”, (Eds.) Katarzyna Maniszewska & Paulina Piasecka, [plik do pobrania]

Magdalena El Ghamari, „Cool Jihad”, Difin / Collegium Civitas, Warszawa

“Widening Interdisciplinary Sustainability Education”, (Eds.) Katarzyna Iwińska, Michael Jones & Magdalena Kraszewska [plik do pobrania]

2017

“Post-Communist Development: Europe’s Experiences, Asia’s Challenges”, (Ed.) Andrzej Bolesta, seria wydawnicza Studia i analizy Collegium Civitas, tom 16 [plik do pobrania]

Jan Skórzyński, “Nie ma chleba bez wolności. Polski sprzeciw wobec komunizmu (1956-1980)”, Więź / Collegium Civitas, Kraków-Warszawa

2016

„Między regionalnymi rynkami energii a technologią – przyszłość sektora energetycznego w Polsce”, (red.) Dominik Smyrgała, seria wydawnicza Studia i analizy Collegium Civitas, tom 14 [plik do pobrania]

“The Visegrad Countries in Crisis”, (Ed.) Jan Pakulski, seria wydawnicza Studia i analizy Collegium Civitas, tom 15 [plik do pobrania]

Dominik Smyrgała, Leszek Jesień, Łukasz Kister, Marcin Koniak, Łukasz Tolak, „PKP Energetyka po prywatyzacji – bezpieczeństwo dostaw energii i przewozów kolejowych”, FIBRE / Collegium Civitas, Warszawa [plik do pobrania]

Marcin Gajek, „W stronę republikańskiego liberalizmu. Kategoria cnót liberalnych we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej”, Ośrodek Myśli Politycznej / Collegium Civitas, Warszawa

2015

Paweł Dobrowolski, „(P)oszukiwanie tożsamości: cztery studia o oświeceniu”, seria wydawnicza Studia i analizy historyczne Collegium Civitas, tom 5 [plik do pobrania]

„Krajobraz społecznościowy – Polska 2014”, (red.) Galia Chimiak i Katarzyna Iwińska, Collegium Civitas / Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa [plik do pobrania]

„Efekt motyla. Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego w Polsce”, (red.) Rafał Krenz, Stanisław Mocek i Bohdan Skrzypczak, Collegium Civitas / Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa [plik do pobrania]

2014

„Walka o pokój trwa…”, (red.) Dominik Smyrgała, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 23 [plik do pobrania]

“Democracy and Human Rights in East Asia and Beyond – Critical Essays”, (Ed.) Marta Kosmala-Kozłowska, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 24 [plik do pobrania]

Kamil Popowicz, „Madame de Staël”, seria wydawnicza Studia i analizy historyczne Collegium Civitas, tom 4

Dominik Smyrgała, „Latynoamerykańska teologia wyzwolenia – wiara, rewolucja pasywna, nacjonalizm antykolonialny”, seria wydawnicza Studia i analizy Collegium Civitas, tom 13 [plik do pobrania]

Janusz Szymborski, Katarzyna Iwińska, Krzysztof Przewoźniak, Katarzyna Błaszczyk, Marek Troszyński, Anna Szylar, „Interdyscyplinarna Szkoła Promocji Zdrowia Seniorów”, Collegium Civitas / Klub Myśli Społecznej Inicjatywy, Warszawa [plik do pobrania]

„Nieodkryty wymiar III sektora. Wprowadzenie do badań nad nowym społecznikostwem”, (red.) Stanisław Mocek, Collegium Civitas / Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa [plik do pobrania]

Teresa Rakowska-Harmstone, “Reluctant Clones. Moscow and the »Socialist Commonwealth«”, Collegium Civitas / IPN, Warszawa

2013

Piotr Toczyski, „Jak mit jednoczy Europę? Analiza arturiańskich elementów kultury symbolicznej jako czynników spajających współczesną Europę”, seria wydawnicza Studia i analizy historyczne Collegium Civitas, tom 3

„Przeszłość w dyskursie publicznym”, (red.) Andrzej Szpociński, Collegium Civitas / Instytut Studiów Politycznych PAN / Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa

Piotr Siuda, Radosław Bomba, Magdalena Kamińska, Grzegorz D. Stunża, Marek Troszyński, Tomasz Żaglewski, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej”, Fundacja „Wiedza Lokalna”/ Collegium Civitas, Warszawa [plik do pobrania]

Xymena Bukowska, Marcin Jewdokimow, Barbara Markowska, Paweł Winiarski, „Kapitał kulturowy w działaniu. Studium światów społecznych Białowieży”, Collegium Civitas / ISP PAN/ UKSW, Warszawa [plik do pobrania]

2012

„Mediatyzacja – analiza zjawiska i wybranych studiów przypadku”, (red.) Małgorzata Molęda-Zdziech, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 21

„Wokół niepodległości Kosowa: historia i pierwsze reakcje”, (red.) Dominik Smyrgała, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 22

„»Wartością sołectwa są ludzie« – raporty ze studenckich badań terenowych w gminach śląskich”, (red.) Katarzyna Iwińska i Anna Radiukiewicz, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 20

Jadwiga Koralewicz (współpraca Karina Wielomska i Piotr Komorowski), „Można” – album dokumentujący 15 lat działalności Collegium Civitas [plik do pobrania]

2011

„Polacy XXI w. Praca Polaków w kulturze współczesnego kapitalizmu”, (red.) Marta Zimniak-Hałajko, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 17

„Patologie życia społecznego”, (red.) Jadwiga Koralewicz, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 18

„Surowce energetyczne w polityce wielkich mocarstw”, (red.) Dominik Smyrgała, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 19

„Latynoameryka u progu trzeciego stulecia niepodległości: przywództwo, idee i systemy polityczne”, (red.) Piotr Łaciński, seria wydawnicza Studia i analizy Collegium Civitas, tom 12

„Wymiana i konkurencja. Środowisko i formy promocji Polski w świecie”, (red.) Magdalena Kopacz, seria wydawnicza Studia i Analizy Dyplomacji Kulturalnej i Publicznej Collegium Civitas i Instytutu Adama Mickiewicza, tom 2

„Profesjonalny menedżer w NGO cz. 2”, (red.) Katarzyna Iwińska, Anna Radiukiewicz, Klub Myśli Społecznej „Inicjatywy”/ Collegium Civitas, Warszawa

2010

„Autorytaryzmy iberyjskie – Hiszpania Franco i Portugalia Salazara”, (red.) Bohdan Szklarski, Maciej Słęcki, seria wydawnicza Studia i analizy Collegium Civitas, tom 10

„Polska racja stanu”, (red.) Szymon Hatłas, seria wydawnicza Studia i analizy Collegium Civitas, tom 11

„Promocja Polski w świecie: kultura – dyplomacja – marka narodowa”, (red.) Elżbieta Mocek, seria wydawnicza Studia i Analizy Dyplomacji Kulturalnej i Publicznej Collegium Civitas i Instytutu Adama Mickiewicza, tom 1

„Profesjonalny menedżer w NGO”, (red.) Katarzyna Iwińska, Collegium Civitas / Klub Myśli Społecznej „Inicjatywy”, Warszawa

„Konsultacje społeczno-ekonomiczne wokół inwestycji infrastrukturalnych”, (red.) Katarzyna Iwińska, Klub Myśli Społecznej „Inicjatywy” / Collegium Civitas, Warszawa

„»Po co pamiętać razem?« Praktyki pamięci a kultura obywatelska kobiet w gminie Stare Juchy i powiecie ełckim”, (red.) Barbara Markowska [pdf do pobrania]

2009

Joanna Aleksandra Janas, „Funkcjonowanie swobody przepływu kapitału i jej miejsce na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej”, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 16

„Polacy XXI w. Nowe ruchy religijne”, (red.) Marta Zimniak-Hałajko, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 15

„Rzeczpospolita wielokulturowa – dobrodziejstwo czy obciążenie?”, (red.) Jerzy Kłoczowski, seria wydawnicza Studia i analizy historyczne Collegium Civitas, tom 2

„Rola mediów w przeciwdziałaniu terroryzmowi”, (red.) Krzysztof Liedel i Paulina Piasecka, seria wydawnicza Studia i analizy Collegium Civitas, tom 6

„Nowe technologie w zwalczaniu terroryzmu. Projekt PROTEUS”, (red.) Krzysztof Liedel i Paulina Piasecka, seria wydawnicza Studia i analizy Collegium Civitas, tom 7

„Kształtowanie się nowej polityki wschodniej – ocena partnerstwa wschodniego”, (red.) Kerry Longhurst, seria wydawnicza Studia i analizy Collegium Civitas, tom 8

“Forging a New European Ostpolitik – an Assessment of the Eastern Partnership”, (Ed.) Kerry Longhurst, seria wydawnicza Studia i analizy Collegium Civitas, tom 9

Andrzej Szpociński, „Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów”, Wydawnictwo Naukowe „Scholar” / Collegium Civitas, Warszawa

„Budowanie partnerstw lokalnych. Projekt Razem dla Regionu”, (red.) Katarzyna Iwińska

2008

„Europejskie prawo gospodarcze. Nowe tendencje. Część 2”, (red.) Aleksander Gubrynowicz, seria wydawnicza

 

nr 12

„Płeć współczesnej kultury”, (red.) Marta Zimniak-Hałajko, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 13

„Antropologia wizualna” (red.) Joanna Tokarska-Bakir, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 14

„Nowa gospodarka społeczna w rozwoju regionalnym i lokalnym”, (red.) Ewa Oleś i Małgorzata Ołdak, seria wydawnicza Zeszyty gospodarki społecznej, tom 3

„Umowy zawarte przez Wspólnoty Europejskie w orzecznictwie sądowym państw członkowskich”, (red.) Aleksander Gubrynowicz, seria wydawnicza Studia i analizy Collegium Civitas, tom 4

Kuba Jałoszyński, Janusz Skosolas, „Media wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem”, seria wydawnicza Studia i analizy Collegium Civitas, tom 5

Jadwiga Koralewicz, „Autorytaryzm, lęk, konformizm”, wyd. 2 zmienione, Wydawnictwo Naukowe „Scholar” / Collegium Civitas, Warszawa

„Gra w przywództwo. Jak zdobyć i utrzymać władzę?”, (red.) Bohdan Szklarski, Centrum Kreowania Liderów/ Collegium Civitas, Warszawa

„Lider, manager, oportunista – współczesne koncepcje przywództwa”, (red.) Krzysztof Kasianiuk, Centrum Kreowania Liderów/ Collegium Civitas, Warszawa

2007

Eugeniusz Cezary Król, „Polska kultura w 1956 roku. Nadzieje – złudzenia – dziedzictwo”, seria wydawnicza Studia i analizy historyczne Collegium Civitas, tom 1

„EURO 2012. Mistrzostwa Europy w cieniu terroryzmu”, (red.) Krzysztof Liedel, seria wydawnicza Studia i analizy Collegium Civitas, tom 3

„Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym”, (red.) Ewa Oleś i Małgorzata Ołdak, seria wydawnicza Zeszyty gospodarki społecznej, tom 2

„O życiu publicznym, kulturze i innych sprawach”, (red.) Bogdan W. Mach i Edmund Wnuk-Lipiński

2006

„Europejskie prawo gospodarcze. Nowe tendencje”, (red.) Aleksander Gubrynowicz, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 10

„Lobbying w praktyce – doświadczenia polskie”, (red.) Małgorzata Molęda-Zdziech, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 11

„Cóż po antropologii? Prace katedry antropologii kulturowej Collegium Civitas”, (red.) Joanna Tokarska-Bakir, seria wydawnicza Studia i analizy Collegium Civitas, tom 1

„5 lat Karty Praw Podstawowych UE”, (red.) Aleksander Gubrynowicz, seria wydawnicza Studia i analizy Collegium Civitas, tom 2

„Z teorii i praktyki gospodarki społecznej”, (red.) Ewa Oleś i Małgorzata Ołdak, seria wydawnicza Zeszyty gospodarki społecznej, tom 1

2005

„Polacy w XXI wieku. Nowe style życia”, (red.) Stanisław Mocek, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 8

„Bezpieczeństwo międzynarodowe po zakończeniu »zimnej wojny«”, (red.) Jacek Czaputowicz, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 9

„Spojrzenia. Pałac Kultury i Nauki w socjologicznym kalejdoskopie”, (red.) Anna Wyka i Katarzyna Iwińska

2004

„Kaszuby: prawdy i mity”, (red.) Marek Gawron, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 5

„Być cudzoziemcem w Polsce – wywiady z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce”, (red.) Hanna Malewska-Peyre, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 6

„Lobbying w praktyce – doświadczenia polskie”, (red.) Małgorzata Molęda-Zdziech, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 7

2002

„Partia komunistyczna u władzy?”, wybór tekstów i wstęp Andrzej Paczkowski, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 1

„Płońsk w socjologicznym kalejdoskopie. Raport z badań studenckich”, (red.) Marek Gawron, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 2

„Socjologia organizacji i instytucji społecznych”, wybór tekstów i wstęp Włodzimierz Pańków, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 3

„Panorama ruchów społecznych w Polsce”, (red. nauk.) Marcin Frybes i Paweł Kuczyński, seria wydawnicza Zeszyty naukowe Collegium Civitas, nr 4

 

 

Informacje szczegółowe o seriach wydawniczych:

Zeszyty Naukowe

Studia i Analizy Historyczne

Studia i Analizy

Zeszyty Gospodarki Społecznej – seria zamknięta

Studia i Analizy Dyplomacji Kulturalnej i Publicznej Collegium Civitas i Instytutu Adama Mickiewicza – seria zamknięta

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).