Audyt śledczy w praktyce

Udostępnij strone

 1. Rodzaj oferty edukacyjnej:
  Kurs
 2. Tryb zajęć:
  niestacjonarne
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania kursu:
  1 semestr
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  październik 2023 r.

 

Celem kursu jest przygotowanie audytorów, kontrolerów i oficerów compliance do wdrożenia metodyki i prowadzenia audytów śledczych w organizacji.
 

Atuty:

 • zdobędziesz wiedzę w zakresie skutecznego prowadzenia i dokumentowania czynności w audycie śledczym;
 • nauczysz się efektywnie działać w zakresie wykrywania przestępstw typu nadużycia czy „pranie pieniędzy”, ich profesjonalnego raportowania oraz wdrażania mechanizmów naprawczych;
 • nabędziesz praktyczne umiejętności z zakresu roli śledczego w organizacji, wdrażania metodyki i najlepszych praktyk rynkowych, gromadzenia dowodów, dokumentowania czynności, sporządzania raportu i prezentowania go przed kierownikiem jednostki / prezesem firmy / Zarządem / Radą Nadzorczą;
 • podczas zajęć będziesz analizował przypadki odnoszące się do nadużyć gospodarczych, kontroli wewnętrznej i zarządczej, audytu wewnętrznego;
 • uzyskasz kompetencje pozwalające na uczestnictwo w tworzeniu planów audytów i stosowaniu metod oraz technik audytu śledczego w powiązaniu z mechanizmami analizy ryzyka i informacji, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz IT.

 

Adresaci kursu:
Kurs jest skierowany do audytorów i kontrolerów wewnętrznych, oficerów compliance, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo biznesowe w organizacji, a w szczególności do osób, które:

 • pracują lub planują zatrudnienie w działach audytu, kontroli wewnętrznej, compliance w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych;
 • prowadzą samodzielną działalność gospodarczą i chcą wejść na rynek lub umocnić swoją pozycję w świadczeniu usług audytowych, doradczych, analitycznych, wykrywczych oraz prewencyjnych;
 • są zainteresowane usprawnieniem i wsparciem optymalnych procesów decyzyjnych w podmiotach gospodarczych.

 

Perspektywy zawodowe:

 • Kurs daje niepowtarzalną okazję zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do reagowania na wyzwania, jakie przynosi podmiotom gospodarczym, publicznym i prywatnym rzeczywistość XXI wieku.
 • Kurs ma na celu przygotowanie do wykonywania zawodu audytora oraz uzupełnienie najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu audytu i kontroli zarządczej wzbogaconej o współczesne zagadnienia nieprawidłowości i nadużyć, niezbędne do pracy w działach audytu i kontroli w prywatnych podmiotach gospodarczych oraz instytucjach publicznych.
 • Oferowany program kursu pozwala uzupełnić wiedzę niezbędną do określenia czynników i źródeł ryzyka oraz jego rodzajów, jak również ich wpływu na działalność jednostki gospodarczej – prywatnej i publicznej.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).