Bezpieczeństwo międzynarodowe

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Bezpieczeństwo międzynarodowe od r. ak. 2023/2024

  • Analiza i prognoza strategiczna. Budowanie polityki zagranicznej państwa
  • Bezpieczeństwo środowiskowe i zrównoważony rozwój
  • Konflikty hybrydowe i zagrożenia asymetryczne
  • Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa
  • Rekonfiguracja układu sił na arenie międzynarodowej
  • Sieć jako struktura i środowisko działania
  • Służby specjalne we współczesnych stosunkach międzynarodowych
  • Użycie siły w stosunkach międzynarodowych
  • Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Punkty zapalne i ujęcie funkcjonalne

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.