Manager HR (PL-EN)

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Manager HR od r. ak. 2022/2023

 • Budowanie modeli kompetencyjnych
 • Coaching i mentoring w organizacji
 • Debaty oxfordzkie
 • Efektywne zarządzanie zespołem
  • Program kładzie nacisk na skuteczne metody kierowania zespołem, sposoby motywowania pracowników i wspomagania i ch rozwoju. Obejmuje również problem dynamiki grupy, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, specyfikę roli lidera.
 • Etyka w biznesie
 • Krytyczne myślenie
 • Metody badawcze w zarządzaniu
 • Modele systemów motywowania, wynagrodzeń i oceny pracowniczej
 • Negocjacje
  • Praktyczne ćwiczenia z negocjacji. Program obejmuje zarówno teoretyczne podstawy procesu negocjacyjnego jak i praktyczne warsztaty.
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
 • Psychologia zarządzania
 • Rozwój pracowników
 • Zarządzanie międzykulturowe
  • Rodzaje kultur i ich charakterystyka. Problemy zarządcze w zespołach wielokulturowych, globalizacja i jej wpływ na przenikanie się kultur, marketing w odmiennych kulturach.

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.