Marketing 5.0 w erze komunikacji cyfrowej

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Marketing 5.0 w erze komunikacji cyfrowej od r. ak. 2022/2023

 • Controlling marketingowy
 • Internet rzeczy
 • Komunikacja cyfrowa
 • Marketing 5.0
 • Marketing XXI wieku
 • Organizacja cyfrowa
 • Technologie marketingowe
 • Współczesne trendy w komunikacji marketingowej
 • Zaawansowane metody badawcze w zarządzaniu
 • Zarządzanie procesami w organizacji
 • Zintegrowane zarządzanie marketingowe

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.

Przedmioty fakultatywne w r. ak. 2020/2021*

Przedmioty fakultatywne dostępne będą głównie od drugiego roku studiów.

 • A Sociology of 20th Century Music: Syncopation, Swing, Improvisation, Blues, Flow (ST))
 • ABC of the latest philosophy (ST)
 • Academic and Report Writing (ST)
 • All you need to know about queer studies, but might be afraid to ask (ST)
 • Ambasada Concilium Civitas (ST)
 • American Foreign Policy in the Trump Era – continuity and change (ST)
 • Ameryka Łacińska we współczesnym świecie (ST i NST)
 • Analiza trendów konsumenckich (ST i NST)
 • Antymoda i jej źródła: Od protestów feministek po normcore Steve’a Jobsa (NST)
 • Antysemityzm, romofobia, niechęć wobec „Obcego”: kogo i dlaczego nie lubią (niektórzy) współcześni Polacy? (ST)
 • Approaches to Conflict Transformation (ST)
 • Art, Value and International Relations (ST)
 • Autorytaryzm cyfrowy (NST)
 • Azja w XXI w. – Azja Południowa i Chiny (NST)
 • Badania w reklamie (NST)
 • Bajaderka, czyli warsztaty kompetencji obywatelskich (NST)
 • Batman jako mem kulturowy (ST i NST)
 • Bliski Wschód – społeczeństwo i kultura (NST)
 • Bloga kraina czyli kreatywny warsztat pisania z sensem w Internecie (NST)
 • Building Peace Through Arts (ST)
 • CEE – Road to Democracy (ST)
 • Ciemna strona polityki skandale nadużycia władzy we współczesnym świecie (ST i NST)
 • Client Service – sztuka obsługi klienta (NST)
 • Coaching i jego narzędzia (NST)
 • Content Marketing i Webwriting (ST i NST)
 • Copywriting i webwriting (ST)
 • Cyberbezpieczeństwo: szpiegostwo, strategia i polityka w domenie cyfrowej (ST i NST)
 • Czy reportaż może być niepolityczny? O groźnym micie niezależnego obserwatora i wyjściu poza formułę obiektywnej obojętności w literaturze faktu (ST)
 • Czystość i brud. Historie obyczajów higienicznych i praktyk sanitarnych (ST i NST)
 • Democracies in Distress (ST)
 • Design Thinking (ST i NST)
 • Designing Projects for Positive Social Change (ST)
 • Disruptive Technology, czyli społeczny wymiar transformacji cyfrowej (ST)
 • Dyplomacja gospodarcza (ST)
 • Dziennikarstwo zaangażowane: między uczciwością a obiektywizmem (ST i NST)
 • Eco Marketing (ST)
 • Edycja cyfrowego obrazu fotograficznego oraz budowanie stron internetowych- podstawy, zagadnienia teoretyczne (ST)
 • Edycja cyfrowego obrazu fotograficznego oraz budowanie stron internetowych: ćwiczenia praktyczne (ST)
 • Edycja filmów w oparciu o program DaVinci Resolve, postprodukcja oraz efekty specjalne w module Fusion; wstęp do animacji (NST)
 • Edycja zdjęć na potrzeby materiałów drukowanych i internetowych. W oparciu o program Affinity Photo (NST)
 • Elections in America (ST)
 • Employee Health and Well-Being (ST)
 • Environmental Security and Sustainable Development (ST)
 • Eros, Death and Culture. The Use of Psychoanalysis for Social Sciences (ST)
 • Erotyzm w kulturze antycznej Grecji (NST)
 • Estetyka fotografii (NST)
 • Estetyka w badaniach marketingowych (ST i NST)
 • Ethics of Research in Conflict and Post-conflict Societies (ST)
 • EU Educational Policy – Theory and Practical Implementation (ST)
 • Fake news, post-truth and politics of information in the XXI century< (ST)/li>
 • Fake-news, postprawda i polityka informacji w XXI w. (ST i NST)
 • Fenomen „dwunarodowości” w ramach jednego etosu. Przypadek Stanów Zjednoczonych, Rosji i Polski (NST)
 • Film jako zwierciadło duszy na gościńcu świata (ST)
 • Fotografia w kulturze współczesnej (ST i NST)
 • From Marketing 2.0 to Marketing 4.0 (ST)
 • Frozen Conflicts’: Causes, Strategies and Outcomes (ST)
 • Funny Politics (ST)
 • Gender i transformacje nauk społecznych (ST)
 • Geopolitics of Europe (ST)
 • Geopolityka Europy – historia naukowa i realne znaczenie (ST)
 • Global social policy: old-age pension debate and implementing social protection floors as a tool to reduce poverty, vulnerability and inequality (ST)
 • Globalna polityka społeczna: spór o emerytury oraz budowanie podstawowego zabezpieczenia społecznego jako narzędzie redukcji ubóstwa i nierówności (ST)
 • Green Film Academy-dyskusyjny klub filmowy (ST i NST)
 • Gry multimedialne – nowe medium (NST)
 • Historia reklamy i propagandy (ST)
 • Holocaust and Genocide (ST)
 • Human Rights: Organizations, Systems and New Challenges (ST)
 • Humanistyka w popkulturze (NST)
 • Impro Dance (ST i NST)
 • Inbound marketing (ST i NST)
 • India and Europe – the Twins Unlike Civilizations (ST)
 • Indonesian Language (ST)
 • Influencer marketing w praktyce (ST i NST)
 • Innowacyjne sposoby promocji (ST i NST)
 • Intelligence Services in Contemporary International Relations (ST)
 • Internacjonalizacja biznesu (ST)
 • Internet, Society, Information – Modern World Problems (ST)
 • Israel in Contemporary World (ST)
 • Jaskinia. Droga rebeliantów. Obraz jaskini jako paradygmat nauki, sztuki i literatury (NST)
 • Justin Bieber, Mojżesz i Coca-Cola? Archetypiczna siła marketingu (ST i NST)
 • Kampanie promocyjne 360 stopni (ST)
 • Kampanie społeczne w sieciach społecznych (NST)
 • Kanon komiksowy (ST)
 • Klub filmowy (ST i NST)
 • Kobiety w działaniu czyli społeczno-prawne uwarunkowania równości płci (NST)
 • Kobiety, księżniczki, bojowniczki i terrorystki, czyli różne oblicza kobiet w świecie arabsko-muzułmańskim (ST i NST)
 • Komunikacja marketingowa i public relations (ST)
 • Komunikacja w biznesie (ST)
 • Koniec końca historii – od Pax Americana do świata wielobiegunowego (ST)
 • Krajobraz regulacyjny sztucznej inteligencji (NST)
 • Kultura elitarna i kultura popularna (ST i NST)
 • Kurs organizatora konferencji, kongresów i imprez masowych (ST)
 • Laboratorium efektywnych spotkań (NST)
 • Let the post-structuralists help you become a digital copywriter (ST)
 • Manipulacje i humor w reklamie (NST)
 • Marketing ekologiczny (NST)
 • Marketing i reklama społeczna (NST)
 • Marketing i reklama w polskich firmach (ST)
 • Marketing środowiskowy i zero waste (NST)
 • Marketing wartości i nowe media (ST i NST)
 • Media in a Changing World: The Role of Media in the New World (ST)
 • Mediacje w środowisku międzykulturowym i międzynarodowym- warsztat praktyczny (ST)
 • Megatrends & Understanding Future (ST)
 • Megatrendy i rozumienie przyszłości (ST i NST)
 • Megatrendy: człowiek – środowisko – technologia (NST)
 • Metodyki zwinne w zarządzaniu projektami IT (NST)
 • Między Tel Awiwem a Watykanem czyli jak działają najlepsze dyplomacje świata. Rys historyczno- współczesny (ST)
 • Międzynarodowe rynki i instrumenty finansowe (ST i NST)
 • Moda jako język komunikacji międzynarodowej (ST i NST)
 • Modne słowa 2020: Konstytucja, praworządność, prawa człowieka – praktyczny kurs dla średnio zorientowanych (NST)
 • Movies Through Social Lenses: Film Club (ST)
 • Mozaika Bliskiego Wschodu (ST i NST)
 • Multicultural Marketing (ST)
 • Narzędzia marketingu interaktywnego (ST i NST)
 • Od manii tulipanowej do covidowego kryzysu – historia pieniądza, przedsiębiorczości i rynków finansowych (NST)
 • Od Marketingu 2.0 do Marketingu 4.0 (ST)
 • Personal branding (ST i NST)
 • Podstawy języka arabskiego oraz kultury obszaru MENA (ST)
 • Podstawy języka arabskiego oraz religii muzułmańskiej (prawo szaria’a) (NST)
 • Polityka bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (ST i NST)
 • Polityka historyczna w stosunkach międzynarodowych (ST)
 • Polityka zagraniczna Polski po 1989 r. (NST)
 • Populizm i kryzys demokracji (ST i NST)
 • Postpolityka – analiza komunikacji politycznej online (ST)
 • PR i reklama we współczesnym społeczeństwie informacyjnym (ST i NST)
 • Prawa człowieka i terroryzm (ST)
 • Prawa człowieka w kontekstach kulturowych (NST)
 • Prawo i cywilizacja Islamu (ST i NST)
 • Prawo i etyka mediów (ST i NST)
 • Prawo konfliktów zbrojnych i prawo humanitarne (ST)
 • Promoting the Brave New World: How to Create and Execute Marketing Strategies for New Technologies and Startups (ST)
 • Przewidywanie przyszłości i rozumienie trendów (ST)
 • Przygotowanie do wystąpień publicznych, prezentacji i autoprezentacji z elementami pracy z ciałem i z głosem (ST)
 • Psychology of Peace and Conflict (ST)
 • Public Relations – wprowadzenie (ST i NST)
 • Racial Studies – Colonialism, Culture, Race (ST)
 • Radio Features and Podcasts (ST)
 • Radio Pałacc (ST i NST)
 • Relacje Chiny – Stany Zjednoczone: wyzwania i możliwości (ST i NST)
 • Relacje USA – Federacja Rosyjska (ST)
 • Relacjonowanie konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych (ST i NST)
 • Religie i duchowość w kulturach świata (ST)
 • Rewolucja informacyjna – etyczne i prawne aspekty nowych technologii informacyjnych (ST)
 • Rock and Roll – Its History and Place in American Society (ST)
 • Rozmawianie i zapisywanie. Tybetańskie opowieści (NST)
 • Rozumienie przyszłości – prognozowanie i analiza trendów (ST i NST)
 • Rynek mediów i reklamy (ST i NST)
 • Sekty – alternatywne poszukiwania (ST i NST)
 • Self and Other: Mutuality and Domination (ST)
 • Semiotics of Popular Culture (ST)
 • Siła motywacji wewnętrznej i jej wpływ na realizację celów w życiu i w biznesie (NST)
 • Skuteczne prezentacje (NST)
 • Sociology of Artistic Occupations (ST)
 • Socjologia i kultura wizualna (ST)
 • Socjologia innowacji (ST i NST)
 • Społeczeństwo obywatelskie (NST)
 • Spór o istnienie tożsamości w czasach społecznej zmiany, transgresji, migracji i niepewnego kolektywu (NST)
 • Storytelling – How to Create Stories for Brands, Teams and for Ourselves (ST)
 • Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie (ST i NST)
 • Suma wszystkich strachów. Urban legends i (folk)lore oczami socjolożki (NST)
 • Symulacje biznesowe – praktyki (ST)
 • Sztuka inwestowania w papiery wartościowe. Socjologia i psychologia giełdy (ST i NST)
 • Sztuka w praktyce (NST)
 • Sztuka wystąpień i mówienia publicznego (ST i NST)
 • Śledztwa internetowe (ST i NST)
 • Świat sinocentryczny. Kształtowanie ładu globalnego wokół „Państwa Środka” (ST)
 • Tajemnice mózgu konsumenta (NST)
 • Teatr Collegium Civitas (ST i NST)
 • Techniki promocji sprzedaży (NST)
 • Techniki wyobraźni (ST i NST)
 • Teoria i praktyka w stosunkach międzynarodowych (NST)
 • Terrorism and the Media (ST)
 • Terroryzm i inne zagrożenia bezpieczeństwa (ST i NST
 • The End of the End of History – from Pax Americana to Multilateral world (ST)
 • The Most Important Theories of Modernity (ST)
 • The Politics of Fear (ST)
 • The Power of Nonviolent Resistance (ST)
 • The Rise of Asia – Focus on South Asia and Its Relations with China (ST)
 • Theory and Practice in International Relations (ST)
 • Transmedia Storytelling. Od franczyz światotwórczych do marketingu multimodalnego (ST i NST)
 • Trening kreatywności (NST)
 • Tworzenie i zaprezentowanie pomysłów biznesowych z elementami design thinking (ST)
 • Uczenie się i rozwój dorosłych (NST)
 • Udręka i ekstaza: burzliwe dzieje psychiatrii (NST)
 • Umysł, mózg, świadomość i ciało (ST i NST)
 • Understanding and Controlling the role of Creativity in Marketing (ST)
 • Usability Testing in Multicultural Environment (ST)
 • W poszukiwaniu „potwora Gender”. Analiza życia społecznego z perspektywy społecznych i kulturowych uwarunkowań płci (ST)
 • Warsztat kompetencji miękkich („Bajaderka”) (ST)
 • Warsztat trenerski-techniki prowadzenia szkoleń (ST i NST)
 • Warsztaty Design Sprint (ST)
 • Wartości w życiu publicznym, prywatnym i zawodowym. Co kieruje naszymi wyborami? Skąd bierze się szczęście? (ST)
 • Wszystko, co chcecie wiedzieć o queer studies, ale boicie się zapytać (NST)
 • Zarządzanie Innowacjami na przykładzie przedsiębiorstw w Skandynawii (ST)
 • Zarządzanie w administracji publicznej (ST i NST)
 • Zarządzanie wizerunkiem i tożsamością organizacji (ST i NST)

*UWAGA! Warunkiem uruchomienia przedmiotu fakultatywnego jest zarejestrowanie się odpowiedniej liczby studentów.
Dostępność przedmiotów fakultatywnych w poszczególnych semestrach może ulegać zmianom. Informacje szczegółowe dostępne w systemie Wirtualna Uczelnia.
ST – przedmiot dostępny na studiach stacjonarnych, NST – przedmiot dostępny na studiach niestacjonarnych

Przedmioty* kierunku Zarządzanie od r. ak. 2022/2023

 • Analizy biznesowe i ekonometryczne
 • Ekonomia menadżerska i behawioralna
 • Finanse w zarządzaniu
 • Przywództwo w organizacji
 • Strategie marketingowe
 • Zaawansowane zarządzanie strategiczne
 • Zachowania organizacyjne
 • Praktyki zawodowe
 • Seminarium magisterskie
 • Zajęcia dyplomowe

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa