Psychologia społeczna

Udostępnij strone

 

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Socjologia

 

Interesujesz się rolą psychiki człowieka w relacjach międzyludzkich? Doceniasz znaczenie umiejętności miękkich, związanych z wywieraniem wpływu, rozwiązywaniem konfliktów, negocjowaniem i autoprezentacją? Wybierz specjalność Psychologia społeczna, na której zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne m. in. z zakresu kształtowania relacji, sztuki porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów, także w środowisku międzykulturowym. Nabędziesz kompetencje psychologiczne niezbędne w wielu dziedzinach zawodowych, zarówno związanych z życiem gospodarczym jak i społecznym.
 

Zdobędziesz – w drodze treningu psychologicznego – praktyczne umiejętności psychologiczne, takie jak:

 • analiza i diagnozowanie pracy zespołów i ich liderów,
 • podstawy rozwiązywania konfliktów (negocjacje i mediacje),
 • projektowanie badań jakościowych w dziedzinie reklamy i marketingu,
 • analiza procesów podejmowania decyzji,
 • diagnozowanie i projektowanie programów przeciwdziałających uprzedzeniom i dyskryminacji,
 • rozumienie potrzeb i mechanizmów postępowania ludzi,
 • sztuka efektywnego porozumiewania się.

 

Perspektywy zawodowe:

 • agencje reklamowe,
 • agencje PR,
 • centra badań społecznych i marketingowych,
 • organizacje pozarządowe,
 • bankowość
 • wiele innych, w których umiejętności psychologiczne mają podstawowe znaczenie.

 


 

Atuty:

 • zespół prowadzących tworzą eksperci z wiodących ośrodków naukowych w kraju;
 • znaczną część zajęć stanowią warsztaty, które umożliwiają wykorzystanie rozwijanych i doskonalonych kompetencji i umiejętności w praktyce;
 • rozwiniesz umiejętności interpersonalne oraz osobiste kompetencje społeczne;
 • nauczysz się rozwiązywać konflikty, również w środowisku międzykulturowym;
 • kompleksowe wsparcie doradcze i coachingowe Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studia w międzynarodowym środowisku – 3. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • program wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

Jesteśmy także online

 • sposób realizacji zajęć dopasowany do sytuacji epidemicznej w kraju – planowo zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni, możliwy jest system mieszany lub całkowicie online;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno online, jak i w salach wykładowych;
 • większość zajęć online realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • dostępne trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość.

 


 

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa